Thursday, 11 November 2021 07:25

Kiswahili Questions and Answers - Grade 5 End of Term 2 Exams Set 2

Share via Whatsapp

SEHEMU YA KWANZA: KUSILIKIZA NA KUZUNGUMZA (Alama 10)

Mwalimu asome kifungu kifuatacho kisha amwulize mwanafunzi maswali kwa sauti.

Kandanda hupendwa na huchezwa kote duniani. Ni mchezo unaoleta watu pamoja kwa amani na furaha. Zamani mchezo huu ulichezwa na wanaume pekee. Siki hizi, wanawake pia hucheza. Mchezo wa kandanada pia huitwa soka, ngozi ama kabumbu. Huchezwa na watu kumi na mmoja kila upande.

Maswali

 1. Kandanda hupendwa na kuchezwa wapi? _____________________________
 2. Zamani mchezo huu ulichezwa na nani? __________________________
 3. Majina mengine yenye maana sawa na kandanda in ______________________
 4. Mchezo wa soka huchezwa na watu wangapi kila upande? ______________________________

SEHEMU YA PILI: KUSOMA KWA SAUTI (Alama 20)

Soma kifungu kifuatacho kwa sauti

Wanyama wanaofugwa huitwa mifugo. Wanyama hawa ni kama mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia na punda. Wanyama hawa wana faida nyingi sana. Mfugaji huwakamua ng'ombe ambao humpa maziwa ambayo humpa pesa nyingi akiyauza.

Maziwa pia hutumiwa kutengeneza siagi. Jbini hizi ni tamu sana. Kondoo hutupa sufi ambazo hutumiwa kutengeneza fulana. Maziwa ya mbuzi ni mazuri sana. Ngamia hutumiwa kubebea mizigo.

Maziwa yake pia hunywewa na watu wengine huamini kuwa ni dawa. Wanyama wote wanahitaji kutunzwa. Sharti waishi mahali safi na wapewe chakula cha kutosha ili wawe na afya nzuri. 

SEHEMU YA TATU: UFAHAMU (ALAMA 5)

Soma kufungu kifuatacho kisha ujibu maswali.

Hodari alikuwa kifunguamimba wa Bwana na Bi Omar. Kwa jumla walikuwa watoto wanne; wasichana wawili na wavulana wawili. Familia hii ilikuwa na maisha mazuri siku zote. Watoto hawa walilelewa na kusomeshwa vizuri.

Kwa bahati mbaya, baba yao alifutwa kazi kule alikoajiriwa. Alifutwa kwa sababu wenzake walimfitini. Hapo ndipo maisha yalipobadilika katika familia hii.

Maisha yakawa magumu. Ilibidi Hodari ambaye ni kifunguamimba kutafuta kibarua ili aweze kuwasaidia wazazi wake na wadogo wake. Kazi hizi za vibarua alikuwa anazifanya baada ya kutoka shuleni. Wakati mwingine chakula na mahitaji mengine yakakosekana. Ilibidi Hodari aache shule na kuamua kutafuta kazi ya uyaya. Kazi hizi zilikuwa nyingi kijijini.

Tajiri mmoja alimpa kazi ya nyumbani. Kazi ilikuwa ngumu sana kwa mtoto wa shule kama vile Hodari. Aliteseka sana kwa kukosa nafasi ya kucheza na watoto wenzake. Mizigo mizito aliyobebeshwa ilimwacha akiwa mchovu kwelikweli.

Kwa bahati nzuri msamaria mwema mmoja alimwonea huruma na kuamua kumsaidia. Pamoja na mambo aliyosaidiwa nayo ni ajira kwa wazazi wake.

Maswali

 1. Kisa hiki kinahusu mtoto aitwaye ___________________________
 2. Ni nani alifutwa kazi? ______________________________
 3. Ni vibaya kumnyima mtoto haki ya ________________________________
 4. Hapo mwanzoni maisha ya Hodari na wadogo wake yalikuwa  ___________________________
 5. Taja kazi moja aliyofanyishwa Hodari _______________________

SEHEMU YA NNE: SARUFI (ALAMA 25)

Kanusha sentensi hizi.

 1. Wewe unapenda chakula kitamu. 
  _______________________________________
 2. Alisoma hadithi.
  _______________________________________
 3. Yeye ataegesha gari karibu na soko.
  ________________________________________

Jibu kwa usahihi kwa kuchangua majibu kutoka kwa mabano.

Baada ya siku____4____ (mingi, nyingi) kuku alianza ___5___ (kutaga, kutoa) mayai. Alifurahi sana.

Alitaka mayai ____6____ (hiyo, hayo) yote yatoe vifaranga. Jioni ____27____ (monja, moja), aliporudi kibandani alianza kuatamia mayai ____8____ (zake, yake).

Ambatanisha nomino hizi ili kuunda nomino ambata

               A                           B

 1. Mwana                 hazina
 2. Askari                   sesere 
 3. Mweka                  kanzu
 4. Tegua kitendawili kifuatacho: Achora lakini hana kalamu _________________________ 
 5. Kisawe cha barabara ni ______________________
 6. Taja viungo viwili vya upishi.
  1. _______________________________
  2. _______________________________
 7. Tunga sentensi ukitumia nomino hizi.
  1. Upishi _________________________________
  2. Picha  _________________________________
 8. Jibu maagano haya. "Alamsiki" _____________________________________
 9.  
  Grade 5 End Term 2 Set 2 SWA Q17
  Kifaa hii hutumika _____________________________________
 10. Kikundi cha matunda huitwa__________________ (pakacha, mtumba, numbi)
 11.  
  Grade 5 End Term 2 Set 2 SWA Q19
  Kifaa hiki huitwa __________________________.
  Andika sentensi zifuatao kwa wingi.
 12. Ndoo hii imejaa maji ________________________________ 
 13. Ukuta huu umebomoka ____________________________________
 14. Sentensi moja katika ushairi huitwa________________________________
 15.  
  Grade 5 End Term 2 Set 2 swa Q23
  Hii ni namba gani? _____________________________________________

SEHEMU YA TANO: KUANDIKA (Alama 20)

Andika insha ya kusisimua ukizingatia maagizo uliyopewa

Andika insha ya kusisimua kuhusu: 

CHAKULA UKIPENDACHO

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

Sehemu ya kwanza

 1. Kote
 2. Na wanaume
 3. Kambumbu, soka
 4. Kumi na mmoja

Sehemu ya tatu

 1. Hodari
 2. Bwana Omar
 3. Kucheza/kula/kuomba
 4. Mazuri
 5. Kubeba mizigo mizito

Sehemu ya nne

 1. Wewe hupendi chakula kitamu
 2. Hakusoma hadithi
 3. Yeye hataegesha gari karibu na soko
 4. Nyingi
 5. Kutaga
 6. Haya
 7. Moja
 8. Yake
 9. Sesere
 10. Kanzu
 11. Hazina
 12. Konokono
 13. Njia/baraste
 14.  
  1. Pilipili
  2. Masala
 15.  
  1. Hakiki kwa usahihi
  2. hakiki kwa usahihi
 16. Binuru
 17. Kuonyesha saa
 18. Pakacha
 19. Kiwambo
 20. Ndoo hizi zimejaa maji
 21. Kuta hizi zimebomoka
 22. Mshororo
 23. Thelathini

Download Kiswahili Questions and Answers - Grade 5 End of Term 2 Exams Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students