Friday, 10 March 2023 08:23

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 1 School Based Assessment 2023 Opener Exams Term 1 Set 1

Share via Whatsapp

MASWALI

SEHEMU YA B:
Sehemu ya 1: UFAHAMU
Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali (alama 10)

Jina langu ni Selina. Niko katika Gredi ya kwanza. Darasa langu lina wanafunzi kumi na sita. Mwalimu wangu anaitwa Bi. Asha. Katika darasa
langu kuna ubao, madawati, chaki kifutio vitabu kalenda na saa. Mimi niliper da darasa langu.

 1. Jina langu ni ____________________
 2. Selina yuko darasa gani?____________________
 3. Darasa la Selina lina wanafunzi wangapi?____________________
  (kumi, kumi na sita)
 4. Mwalimu wa Selina anaitwa nani?____________________
 5. Selina ni____________________
  (mvulana, msichana)
 6. Taja vitu vinne vinavyopatikana katika darasa lako
  1. ____________________
  2. ____________________
  3. ____________________
  4. ____________________
 7. Chora picha ya rula

Sehemu ya pili: SARUFI (alama 20)
Ambatanisha tarakimu na nambari

 1. Tatu                     10
 2. Moja                    7
 3. Mbili                    3
 4. Tano                   1
 5. Kumi                   5
 6. Saba                  2
  Andika majina ya picha
 7. 7 auygduya____________________
 8. 8 iauhfa____________________
 9. 9 khaihda____________________
 10. 10 aiuhdiuada____________________
  (jani, ua, mpira, jua)
  Unda maneno
 11. ma + we =____________________
 12. he + ma =____________________
 13. u + a =____________________
 14. u+ba + o =____________________
 15. ba + ba =____________________
  Ambatanisha wingi wa maneno
 16. kisu____________________
 17. kijiko____________________
 18. kiatu____________________
  Andika kwa herufi ndogo
 19. SAHANI ____________________
 20. NYUMBA____________________
 21. NGUO____________________

Sehemu ya 3: KUANDIKA (alama 10)

IMLA: Mwalimu atakusomea maneno yaandike

 1. ____________________
 2. ____________________
 3. ____________________
 4. ____________________
 5. ____________________
 6. ____________________
 7. ____________________
 8. ____________________
 9. ____________________
 10. ____________________

MAJIBU

 1. Selina
 2. Gredi ya Kwanza
 3. kumi na sita
 4. Bi.Asha
 5. Msichana
 6.      
  1. ubao
  2. madawati
  3. chaki
  4. kifutio
  5. vitabu
  6. kalenda
  7. saa

Sarufi

 1. 3
 2. 1
 3. 2
 4. 5
 5. 10
 6. 7
 7. jua
 8. ua
 9. mpira
 10. jani
 11. mawe
 12. hema
 13. ua
 14. ubao
 15. baba
 16. visu
 17. vijiko
 18. viatu
 19. sahani
 20. nyumba
 21. nguo

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 1 School Based Assessment 2023 Opener Exams Term 1 Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.