Friday, 14 April 2023 07:41

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 1 End Term 1 Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

 SEHEMU YA B:

 1. Hujambo?
 2. Hamjambo?
  (Hatujambo, Sijambo)

Ambatanisha tarakimu na nambari

 1. kumi   1
 2. saba   2
 3. tisa      3
 4. nane   10
 5. sita       7
 6. mbili      4
 7. moja      9
 8. tatu        8
 9. nne        5
 10. tano      6

Chora

 1. samaki
 2. mpira
 3. kikombe
 4. kitabu
 5. meza

Jaza pengo

 1.      za
 2.  k     lamu
 3.  kit       

Unganisha silabi hizi
mf; ma ma = mama

 1. ba + ba =
 2. ka + ka =
 3. si + ta =
 4. Jina langu ni              
 5. Niko gredi ya             (6, 1)
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 1 End Term 1 Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.