Friday, 14 April 2023 07:42

Kusikiliza, Kuzungumza na Kusoma Questions and Answers - CBC Grade 1 End Term 1 Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA  A: 

SEHEMU YA 1:KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA 

Mwalimu atamuuliza mwanafunzi maswali yafuatayo mwanafunzi ayajibu vilivyo .

 1. Hujambo ?
 2. Uhaligani ?
 3. Jina lako ni nani?
 4. Una umri wa miaka mingapi ?
 5. Uko gredi gani ?

SEHEMU YA 2: KUSOMA  KWA SAUTI 

 1. Paka anaona kima .
 2. Paka anawatotowatatu .
 3. Kima ana mikia mitatu.
 4. Watoto wa paka wanalala.
 5. Kima ana kisu kizuri .
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kusikiliza, Kuzungumza na Kusoma Questions and Answers - CBC Grade 1 End Term 1 Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.