Friday, 19 May 2023 11:45

School Based Assessment Kusikiliza, Kuzungumza na Kusoma Questions and Answers - CBC Grade 1 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA KWANZA: KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
Mwalimu amwulize mwanafunzi maswali yafuatayo  huku mwanafunzi akijibu ipasavyo.

  1. Hujambo?
  2. Jina lako ni nani?
  3. Uko gredi ipi?
  4. Una umri wa miaka mingapi?
  5. Shule yako inaitwa aje?

SEHEMU YA PILI: KUSOMA KWA SAUTI

Soma maneno yafuatayo

mama

kaka

tatu

moja

meza

saa

kalamu

kijiko

ua

ukuta

Join our whatsapp group for latest updates

Download School Based Assessment Kusikiliza, Kuzungumza na Kusoma Questions and Answers - CBC Grade 1 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

  • ✔ To read offline at any time.
  • ✔ To Print at your convenience
  • ✔ Share Easily with Friends / Students


.