Friday, 19 May 2023 11:46

School Based Assessment Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 1 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA TATU: UFAHAMU

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali yafuatayo

Tai anakaa mtini.
Paka anakaa na kuku kitini.
Paka na kuku wanacheza.

 1. Tai anakaa wapi ____________________________
 2. Paka na kuku wanakaa wapi  _______________________________
 3. Nani wanacheza _____________________________

SEHEMU YA NNE: SARUFI

 1. Imla
  1.  
  2.  
 2. Jaza pengo
  1. mp_____ra
  2. k______ti
  3. g_____ti
 3. Chora picha hizi

                         

                                         

   

                                             

   

                                            
                 kitabu                mti    
 4. Andika kwa nambari
  Saba ______________________
  tano ______________________

MARKING SCHEME

SEHEMU YA TATU

 1. mtini
 2. kitini
 3. paka na kuku

sehemu ya ,nne

 1. Imla
 2.  
  1. mpira
  2. kiti, koti
  3. goti
 3.  
 4. 7, 5

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download School Based Assessment Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 1 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.