Wednesday, 30 August 2023 12:11

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 1 Term 3 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA B:

SEHEMU YA 3:  UFAHAMU

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali

Hawa ni wanafunzi wa gredi ya kwanza. Wako darasani. Mwalimu wao anaitwa Bi. Kazungu. Wanafuzi wanasoma vitabu. Mwalimu anawafundisha. Mwalimu anaandika ubaoni akitumia chaki. Wanafunzi wanatumia kalamu kuandikia vitabuni.

 1. Taja vitu vitatu vinapatikana darasani.
  1. ___________________________________
  2. ___________________________________
  3. ___________________________________
 2. Hawa ni wanafunzi wa gredi ya ___________________________________
 3. Mwalimu wao anaitwa Bi ___________________________________
 4. Mwalimu anaandika ubaoni akitumia ___________________________________ (kalamu, chaki)
 5. Wanafunzi wanafanya nini? __________________________________
 6. Chora kalamu
                                             SEHEMU YA 4:  SARUFI

Jaza pengo

 1.  
  Table
  mez____
 2.  
  Knife
  k___su
 3.  
  tree
  mt_____

Andika kwa maneno au nambari

 1. Tisa - ___________________________________
 2. 8 - ___________________________________

Andika kwa wingi

 1. mdomo ___________________________________
 2. jicho ___________________________________

Tumia "huyu" au "hawa”

 1. Wanafunzi ___________________________________
 2. Baba ___________________________________

Andika kinyume cha maneno haya

 1. Keti ___________________________________
 2. Shuka ___________________________________

Andika kwa herufi kubwa

 1. meno ___________________________________
 2. cheti ___________________________________

Kamilisha sentensi zifuatazo

 1. Jina langu ni? ___________________________________
 2. Mama yangu anaitwa? ___________________________________
 3. Mzazi wangu wa kiume nitamwita ___________________________________ (babu, baba)
 4. Chora paka
                                                   
MARKING SCHEME

SEHEMU YA 4

 1. meza
 2. kisu
 3. mti
 4. 9
 5. nane
 6. midomo
 7. macho
 8. hawa
 9. huyu
 10. simama
 11. panda
 12. MENO
 13. CHETI
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 1 Term 3 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.