Wednesday, 04 May 2022 08:07

Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC Grade 3 End of Term 1 Set 1 2022

Share via Whatsapp

Maswali

 1. Jaza aina tatu ya matunda unavyokula.
  1. _______________________
  2. _______________________
  3. _______________________
 2. Andika tarakimu hizi kwa maneno.
  1. 32  _______________________
  2. 17  _______________________
  3. 46  _______________________
  4. 59  _______________________
 3. Jibu maamukizi haya.
  1. Shikamoo?
   _______________________
  2. Umeshinda vipi?
   _______________________
  3. Jambo?
   _______________________
 4. Taja wanyama wawili wa nyumbani.
  1. _______________________
  2. _______________________
 5. Tumia hili au haya kujaza pengo.
  1. Kabati _______________________ limefunguliwa.
  2. Madarasa _______________________ yameoshwa.
  3. Gari _______________________ limeanguka.
 6. Taja haki tatu za mtoto.
  1. _______________________
  2. _______________________
  3. _______________________
 7. Tumia `-ako' au `-enu' kuj.aza pengo.
  1. Gurudumu 
   _______________________
  2. Kalamu
   _______________________
  3. Meza
   _______________________
  4. Nyumba
   _______________________
 8. Andika kwa wingi,
  1. Dereva anaendesha gari.
   _______________________
  2. Kiatu chako kimepotea.
   _______________________
  3. Jani hill limekauka.
   _______________________
 9. Unda maneno kutumia silabixifuatazo.
  1. ng' _______________________
  2. gh _______________________
  3. sh _______________________
  4. ri _______________________
 10. Chora picha zifuatazo.
  Kijiko
                                     
  Mti
                                  
  Mpira
                                        
  bendera
                                     


 11. Tumia 'huyo' au `hao' kujaza-pengo.
  1. Kijana _______________________ amepotea.
  2. Wavuvi _______________________ wanavua.
  3. Wakulima _______________________ wanavuna.
  4. Fundi _______________________ anashona.
 12. Jaza Pengo
  1. nd__g__
  2. ba__skeli
  3. d__r__va
  4. m__li
 13. Soma kifungu hiki na ujibu maswali yafuatayo.

  Maji ni uhai. Watu na wanyama hunywa maji iii waishi salama. Mimea pia huhitaji maji iii kukua. Vilevile maji hutumika kufua nguo, usafi wa hyumbani no kupika vyokuia vyetu. Maji hutokana na mvua. Lazima tutunze misitu ikiwa tunahitaji maji
  1. Taja matumizi mbili ya maji.
   _________________________________
   _________________________________
  2. Maji hupatikana kutokana na _________________________________
  3. Lazima tutunze _________________ ikiwa tunataka maji
  4. Kichwa cha hadithi hii ni _________________________________
 14. Andika sentensi tano kuhusu.

  MNYAMA NIMPENDAYE
  1. _________________________________
  2. _________________________________
  3. _________________________________
  4. _________________________________
  5. _________________________________

Maakizo

 1. Mwanafunzi anapaswa kuandika matunda anayoyajua
 2.      
  1. thelathini na mbili
  2. kumi na saba
  3. arobaini na sita
  4. hamsini na tisa
 3.        
  1. marahaba
  2. nimeshinda vizuri/ vyema
  3. sijambo
 4. sahihisha kulingana na wanyama waliotajwa na mwanafunzi
 5.     
  1. hili
  2. haya
  3. hili
 6. Mwanafunzi anapaswa ataje haki zozote tatu za mwanafunzi kv:
  haki ya kusomeshwa
 7.     
  1. lako
  2. yako/ zenu
  3. yako/zenu
  4. yako/ yenu
 8.          
  1. Madereva wanaendesha magari
  2. Viatu vyenu vimepotea
  3. Majani haya yamekauka
 9. Sahihisha jibu lolote sahihi       
  1. ng'ombe, ng'oa ...
  2. ghorofa, ghali, 
  3. shamba, shoka, mashaka, 
  4. rinda, gari, ...
 10. Mwanafunxzi anapaswa kuchora kulingana na maagizo
 11.     
  1. huyo
  2. hao
  3. hao
  4. huyo
 12.          
  1. ndege
  2. baiskeli
  3. dereva
  4. meli
 13.            
  1. kufua, usafi, kupika, kunywa
  2. mvua
  3. misitu
  4. Umuhimu wa maji
   (zingatia jibu lolote sahihi)
 14. Mwanafunzi anapswa kuandika sentensi kulingana na maagizo

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC Grade 3 End of Term 1 Set 1 2022.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.