Wednesday, 01 September 2021 09:04

Kiswahili Activities - Grade 4 End Term 1 Exam 2021 SET 1

Share via Whatsapp

Competency Based Curiculum
Grade 4 Exam
Shughuli za Kiswahili
Jina................................................Shule.........................................................

 1. Jaza nafasi kwa jibu sahihi (Alama 5)

  Kila __1___ anafaa kufanya usafi wa __2__. Kila asubuhi,ni __3___ kupiga ___4__ meno ili kuzuia harufu mbaya. Kucha pia zinafaa ___5__ ili zibaki safi kila wakati.

  (Vizuri               mwili                    zikatwe              mtu                mswaki                        deki)

 2. Andika wingi wa sentensi hizi (Alama 10)
  1. Mtoto ameenda kucheza.
   _____________________________________
  2. Mwalimu amemwita msichana.
   ______________________________________
  3. Mwizi aliiba kitabu.
   __________________________________________
  4. Mkulima amenunua kitunguu.
   _________________________________________
  5. Mpira umepasuka.
   ___________________________________________

 3. Kamilisha sentensi(alama 6)
  1. ______________________ huendesha gari.
  2. ______________________ huwatibu wagonjwa.
  3. ______________________ huendesha ndege.

 4. Kamilisha methali hizi( alama 3)
  1. Kidole kimoja hakivunji _____________________
  2. Maji yakimwagika __________________________
  3. Mavi ya kale _______________

 5. Kanusha (Alama 10)
  1. Tunasoma vitabu vipya.
   _________________________________________
  2. Mama amekuja .
   __________________________________________
  3. Njoo hapa.
   ___________________________________
  4. Mtoto analia wembe.
   ______________________________________
  5. Waimbaji wanaimba .
   ____________________________________
 6. Tumia kimilikishi – ake ipasavyo (Alama 10)
  1. Kiatu ________________ kimeraruka.
  2. Mwalimu __________ ameenda darasani.
  3. Mtoto analilia kalamu _______________
  4. Gari _________________ limeanguka.
  5. Nyumba _______________ imebomoka.

 7. Soma kifungu kisha ujibu maswali(alama 6)

  Hamisi alikuwa mkulima hodari. Alikuwa na shamba kubwa ambalo alipanda nafaka kama vile mahindi, mawele na mtama. Ndege ndio walikuwa tatizo kubwa kwake.Walikuwa wakija shambani kula mazao yake. Jambo hili lilimfanya akasirike na kutafuta njia ya kuwawinga wale ndege na watoto wao wanaojulikana kama kinda.

  Sehemu nyingine ya shamba lake utawapata wafanyi kazi wakipalilia magugu yaliyoota. Magugu ni mabaya kwani hupigania rotuba na mimea mingine. Pia husambaza magonjwa kwa mimea iliyo na afya. Aidha mkulima hutumia jembe ama panga kupalilia.
  1. Hamisi alikuwa nani? ______________________
  2. Tendo la kuondoa magugu shambani ni___________________________
  3. Taja nafaka mbili alizozipanda Hamisi
   ____________________
   _______________________
  4. Mtoto wa ndege huitwa ________________
  5. Taja madhara moja ya magugu kuwa shambani ____________________

MARKING SCHEME

 1.       
  Mtu
  Mwili
  Vizuri
  Mswaki
  Zikatwe
 2.     
  1. Watoto wameenda kucheza
  2. Walimu wamewaita wasichana
  3. Wezi walliba vitabu
  4. Wakulima wamenunua vitunguu
  5. Mipira imepasuka
 3.     
  1. Dereva
  2. Daktari
  3. Rubani
 4. .    
  1. Chawa
  2. Hayazoleki
  3. Hayanuki
 5.      
  1. hatusomi vitabu vipya
  2. Mama hajaja
  3. Usije hapa
  4. Mtoto halilii wembe
  5. Waimbaji hawaimbi
 6.      
  1. Chake
  2. Wake
  3. Yake
  4. Lake
  5. Yake
 7.      
  1. Mkulima hodari
  2. Kupalilia
  3. Mawele
  4. Mtama/ mahindi
  5. Kinda
  6. Kusambaza magonjwa/ kupigania rotuba

Assessment rubric

Exceeding expectation (50) Meeting expectation (25-49) Approaching expectation (11-24) Below expectation (0- 10)
       

 


Download Kiswahili Activities - Grade 4 End Term 1 Exam 2021 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.