Kiswahili Mufti Darasa la Tano Schemes of Work Muhula 3 2020/2021

Rate this item
(1 Vote)

Mwanafunzi yapaswa kufanya Mazoezi ya Mseto

JUMA KIPINDI FUNZO MADA SHABAHA

SHUGHULI ZA MWALIMU
AU MWANAFUNZI

ASILIA NYENZO MAONI
1

Kufungua: Mazoezi na marudio

2 1 Ufahamu Mahafali Mwanafunzi apaswa Kusoma na kuelewa maneno magumu Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa  149-150

maelezo kitabuni

 
  2 Sarufi Ngeli ya U-ZI marudio

Mwanafunzi apaswa Kuelewa Ngeli ya U-ZI

Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 151

maelezo kitabuni

 
  3

Matumizi ya lugha

Majina kutokana na vitenzi: Marudio Mwanafunzi apaswa Kuelewa Majina Kutokana na vitenzi Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 152

maelezo kitabuni

 
  4

Kusoma na kuandika

Hadithi Darasani

Mwanafunzi apaswa ajihusishe na Kuelewa Hadithi Darasani

Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 153

maelezo kitabuni

 
  5 Mtungo Kusikiliza na kuongea Mwanafunzi apaswa Kuelewa Kusikiliza na kuongea Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 156

maelezo kitabuni

 
3 1 Ufahamu Bahati ya Ziwakulu Mwanafunzi apaswa Kusoma na kuelewa maneno magumu Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 158

maelezo kitabuni

 
  2 Sarufi Miundo ya vitenzi Mwanafunzi apaswa Kuelewa Miundo ya vitenzi Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 158

maelezo kitabuni

 
  3 Matumizi ya lugha Majina ya Makundi Mwanafunzi apaswa Kuelewa Majina ya Makundi Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 159

maelezo kitabuni

 
  4 Kusoma na kuandika Kusoma Shairi Mwanafunzi apaswa ajihusishe na Kuelewa Kusoma Shairi Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 160

maelezo kitabuni

 
  5 Mtungo Kusikiliza na Kuongea Mwanafunzi apaswa Kuelewa Kusikiliza na kuongea Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 163-164

maelezo kitabuni

 
4 1 Ufahamu Mke wa Mvuvi Mwanafunzi apaswa Kusoma na kuelewa maneno magumu Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 165

maelezo kitabuni

 
  2 Sarufi ‘’ki-’’ cha udogo:Marudio Mwanafunzi apaswa Kuelewa ’ki-’’ cha udogo Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 166

maelezo kitabuni

 
  3 Matumizi ya lugha   Mwanafunzi apaswa Kuelewa Msamiati na Matumizi ya lugha Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 166

maelezo kitabuni

 
  4 Kusoma na kuandika Kusoma Mwanafunzi apaswa ajihusishe na Kuelewa Kusoma Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 167

maelezo kitabuni

 
  5 Mtungo Kuandika Mwanafunzi apaswa Kuelewa Kuandika Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 169-170

maelezo kitabuni

 
5 1 Ufahamu Barua Mwanafunzi apaswa Kusoma na kuelewa kuandika Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 171

maelezo kitabuni

 
  2 Sarufi Kirejeshi amba- Mwanafunzi apaswa Kuelewa na kutumia Kirejeshi amba- Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 172

maelezo kitabuni

 
  3 Matumizi ya lugha Mazoezi ya Mseto Mwanafunzi apaswa kufanya Mazoezi ya Mseto Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 173

maelezo kitabuni

 
  4 Kusoma na kuandika Kusoma na kuandika Mwanafunzi apaswa ajihusishe na Kuelewa na kuandika Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 175-176

maelezo kitabuni

 
  5 Mtungo Insha Mwanafunzi apaswa Kuelewa kuandika Insha Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 177

maelezo kitabuni

 
6 1 Ufahamu Umleavyo ndivyo akuavyo Mwanafunzi apaswa Kusoma na kuelewa maneno magumu Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 178-179

maelezo kitabuni

 
  2 Sarufi Ngeli ya U-U Mwanafunzi apaswa Kuelewa Ngeli ya U-U Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 180

maelezo kitabuni

 
  3 Mjadala Mazingira yetu Mwanafunzi apaswa kujadili kuhusu mazingira yetu Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 181

maelezo kitabuni

 
  4 Kusoma na kuandika Hadithi Mwanafunzi apaswa ajihusishe na Kuelewa Hadithi Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 183-184

maelezo kitabuni

 
  5 Mtungo   Mwanafunzi apaswa Kuelewa kuandika Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 185

maelezo kitabuni

 
7 1 Ufahamu Sungura Kizimbani Mwanafunzi apaswa Kusoma na kuelewa maneno magumu Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 185 

maelezo kitabuni

 
  2 Sarufi Kukanusha Nyakati Mwanafunzi apaswa Kuelewa Kukanusha Nyakati Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 186

maelezo kitabuni

 
  3 Msamiati na Matumizi ya lugha Misemo Mwanafunzi apaswa  kuelewa Misemo Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 187

maelezo kitabuni

 
  4 Kusoma na kuandika Shairi Mwanafunzi apaswa ajihusishe na Kuelewa Shairi Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 189-190 

maelezo kitabuni

 
  5 Mtungo Mjadala Mwanafunzi apaswa Kuelewa na kujihusisha kwa Mjadala Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 191

maelezo kitabuni

 
8 1 Ufahamu Kandanda Mwanafunzi apaswa Kusoma na kuelewa maneno magumu Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 192 

maelezo kitabuni

 
  2 Sarufi Kivumishi cha pekee Mwanafunzi apaswa Kuelewa Kivumishi cha pekee Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 193

maelezo kitabuni

 
  3 Matumizi ya lugha Mafumbo na Vitendawili Mwanafunzi apaswa  kuelewa Mafumbo na Vitendawili Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 193 

maelezo kitabuni

 
  4 Kusoma na kuandika Kusoma Mwanafunzi apaswa ajihusishe na Kuelewa Kusoma Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 193

maelezo kitabuni

 
  5 Mtungo Mtungo Mwanafunzi apaswa Kuelewa Mtungo Kusoma na kuandika

Zoezi, Maswali
Kiswahili Mufti
 ukurasa 193

maelezo kitabuni

 
  Mwisho wa muhula na kufunga
Read 743 times Last modified on Tuesday, 25 May 2021 14:02

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.