Vitanza ndimi ni nini? Ni mfuatano wa maneno au sauti, kwa kawaida za aina ya semi, ambazo ni vigumu kutamka kwa haraka na kwa usahihiKitanza ndimi kwa umoja

Maana ya vitanza ndimi (VN) ni kauli au sentensi zenye maneno ambayo yana mfuatano wa sauti zinazotatanisha kimatamshi.

VN huundwa kwa maneno yenye sauti zinazokaribiana sana kimatamshi kimsingi, katika jamii nyingi za kiafrika watu hufurahia kucheza na maneno kama njia ya burudani.

Watoto kwa mfano, wana mazoea ya kucheza na maneno na sauti katika michezo na nyimbo zao

Vitanza ndimi ni aina ya fasihi simulizi .

Fasihi simulizi ni utanzu wa fasihi ambao unawakilisha sanaa ya lugha inayopitishwa kutoka kwa kizazi hadi kizazi kwa njia ya maneno/masimulizi ya mdomo.

Pata majibu ya maswali ya kawaida kuhusiana na vitanza ndimi grade 4 hapa

Kumbuka: Usichanganye vitanza ndimi na vichezea maneno. Ingawa zote ni semi zina maana tofauti. 

Vitanza ndimi (tongue twisters kwa Kingereza) huwa ni sentensi zinazotumia maneno yanayomkanganya msomaji katika matamshi.

Vitanza ndimi in English are called tongue twisters.

Kwa mfano (English) - She sells sea shells at the sea shore!

Vitanza ndimi huhitaji kutamkwa haraka haraka na kurudiwa rudiwa mara kadhaa kwa kusudi la kukuza uwezo wa kutamka

Mifano 14 ya vitanza ndimi

Vitanza ndimi examples / Vitanzandimi / Further examples of vitanza ndimi

 1. Wataita wataita wataita taita.
 2. Wali huliwa na mwana wa liwali. Asiyekuwa mwana wa liwali hali wali.
 3. Waite wale wana wa liwali wale wali wa liwali.
 4. Wali huliwa na wanawali, wasio wanawali hawali wali.
 5. Cha mkufuu mwanafuu ha, akila hu, cha mwanafuu hu, akila ha.
 6. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya.
 7. Mzee aliyevaa koti lililofika gotini alianguka akaumia goti kisha koti lake lenye kufika magotini likachanika.
 8. Kupa mpe akupao kumpa asokupa si kupa ni kutupa.
 9. Hilo lililoliwa ndilo nililolitaka.
 10. Mchuuzi wa mchuzi hana ujuzi wa mjusi wa juzi.
 11. Cha mkufuu mwanafuu ha akila hu cha mwanafuu mkufuu hu akila ha
 12. Pema usijapo pema ukipema si pema tena
 13. Nguo zisizotakikana zitachomwa zote.
 14. Mchuuzi ana ujuzi wa kuuza mchuzi

Ni zipi zikusikitishazo?

Kwa upande mwingine vichezea maneno (puns kwa Kingereza) ni maneno yanayokaribiana kimatamshi au kimaana hutumika katika sentensi moja kama njia ya kuonyesha ukwasi wa lugha au kuburudisha.

Pia hutumika kama vitanza ndimi.

Mifano ya vichezea maneno:

 1. Nitasisitiza na nitasita kusitasita.
 2. Kanga wa Mahanga mwenya matanga anatangatanga Tanga

Sifa 7 za vitanza ndimi

 1. Kimsingi, vitanza ndimi ni mchezo wa maneno na sauti.
 2. Hutumia maneno yanayokaribiana kimaana na kimatamshi - Huundwa kwa maneno ambayo yana sauti zinazokaribiana kimatamshi maneno haya huweza kuwa na maana nyingi au yenye kukabiriana kimaana.
 3. Ukinzani wa maneno kisauti na kimaana huyafanya matamshi ya maneno kuutatiza ulimi.
 4. Ni kauli fupi.
 5. Maneno hutamkwa kwa haraka
 6. Kuna kurudia sehemu au sauti ya ktk sentensi.
 7. Huhitaji makini wakati wa kuzitamka kutokana na mfanano wa maneno yaliyopo na sauti zilizopo zenye kukaribiana kimatamshi.
 8. Huzua utata unaotatanisha wakati wa kuelewa ujumbe

Umuhimu wa vitanza ndimi

 1. Kuburudisha kwa kufurahisha na kuchangamsha.
 2. Kuongeza utamu katika lugha.
 3. Kuboresha matamshi - Vitanza ndimi hukuza matamshi bora mtu anapoendelea kutamka.
 4. Kukuza uwezo wa kufikiri haraka ili kujua maana za maneno ili kutamka ipasavyo.
 5. Kupanua ujuzi wa msamiati.
 6. Husaidia kutofautisha maana za maneno.
 7. Kujenga stadi ya kusikiliza.
 8. Kukuza ubunifu kwa kuteua maneno yanayotatanisha kisauti na kimaana.
 9. Kujenga uhusiano bora kwa ucheshi.

Majukumu ya Vitanza ndimi katika jamii

 1. Kumzoesha mtoto/mtu kuzitamka sauti au maneno vizuri.
 2. Ni nyenzo ya burudani. Vikao vya mashindano ya utamkaji hutumiwa kuwachangamsha wanajamii.
 3. Msingi wa kumsaidia mtoto kujua lugha kwa undani. Huundwa kwa vitate au vitawe, hivyo mtu hujifunza vipengele hivi vya lugha.
 4. Husaidia kuimarisha uwezo wa kimawasiliano wa anayehusika. Utamkaji wa vitanza ndimi kwa kasi humzoesha mzungumzaji kuweza kuwasilisha hoja bila kusitasita.
 5. Huendeleza utamaduni. Jinsi wanajamii wanavyoshirikishwa katika utamkaji ndivyo wanavyorithishwa utamaduni wao au desturi yenyewe ya kushiriki katika utamkaji.
 6. Hujenga stadi ya ukakamavu. Kadiri mtu anavyoshiriki katika utamkaji ndivyo anavyoimarisha ujasiri wake wa kuzungumza hadharani.
 7. Huibua ucheshi na kudumisha uhusiano mwema. Utani unaoibuliwa katika mashindano ya utamkaji ni msingi wa kujenga uhusiano.
 8. Hukuza ubunifu. Wanajamii huweza kubuni vitanza ndimi hapohapo, wakavitamka.
 9. Ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii ina vitanza ndimi vyake vinavyohusu mazingira yake.
 10. Hukuza utangamano katika jamii. Vikao vya mashindano ya utamkaji huwaleta wanajamii pamoja hivyo kujihisi kuwa kundi moja.
 11. Kuonya/kushauri - baadhi hufumbata maonyo/ushauri. Kwa mfano, Mzaha mzaha huzaa usaha

Aina ya vitanza ndimi

 • vya sauti d na nd
 • vya sauti th na dh
 • vya sauti p na b
 • vya sauti f na v
 • vya sauti l na r
 • vya sauti d 
 • vya sauti ch na sh
 • vya sauti l na r
 • vya sauti j na nj

Angalia mifano 14 ya vitanza ndimi zilizo hapo juu.

Get more CBC Grade 4 revision papers and exams here.

Make revision easier by downloading the Easy Elimu study app NOW!!!!

.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?