Ushairi (1)

Sehemu hii inajumuisha maelezo yote kuhusu ushairi. Kuanzia aina za mashairi, istilahi za ushairi na muundo wa mashairi