Kiswahili Paper 1 - Alliance High School Pre-Trial Examination 2018

Share via Whatsapp

Click the link below to download as a full set with all the subjects. (PDF)

https://downloads.easyelimu.com/details/35-Alliance_High_School_Pre_Trial_Examination

SHULE YA UPILI YA ALLIANCE
MTIHANI WA MWIGA-MWIGO
102/1, Karatasi ya 1
Insha. Saa 13/4

MAAGIZO:

 • Andika insha mbili.
 • Swali la kwanza ni la lazima.
 • Kisha chagua insha moja nyingine kutoka hizo tatu zilizobakia.
 • Kila insha isipungue maneno 400.
 • Kila insha ina alama 20.
 1. Wewe ni mshauri wa wanafunzi katika shule yako. Umetambua kuwa wanafunzi wengi wameanza kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya. Waandikie onyo kuhusu
  madhara ya dawa hizo.
 2. Jadili madhara yanayoweza kusabishwa na ufisadi katika majimbo nchini.
 3. Andika kisa kitakachodhihirisha maana ya methali, kitanda usichokilalia hujui kunguni wake.
 4. Andika kisa kuhusu safari ambayo huwezi kuisahau maishani mwako.
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Paper 1 - Alliance High School Pre-Trial Examination 2018.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest