KCSE 2010 Kiswahili Paper 1 Questions with Marking Scheme

Share via Whatsapp
 1. Insha ya lazima:
  Andika wasifu wa ndugu yako ambaye amepanga hafla ya kuchangisha pesa za kugharamia masomo ya Chuo Kikuu.

 2. Eleza hatua zinazochukuliwa na serikali kupambana na ufisadi hapa nchini.

 3. “Wakenya hawawezi kuafikia umoja wa kitaifa iwapo watendelea kutumia lugha zao za kienyeji.” Jadili.

 4. Binadamu ni ngamba hakosi la kuamba.

Download KCSE 2010 Kiswahili Paper 1 Questions with Marking Scheme.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Join our whatsapp group for latest updates
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest