Stella

Stella

09
March

Kusikiliza na kuzungumza

Soma mazungumzo yafuatayo kisha ujibu maswali 1-5

G4swaT1T23002P1

Chichi:   (akibisha mlango) Hodi!
Jabari:   (kwa furaha) karibu! Ni nani tafadhali?
Chichi:   Rafiki yako Chichi.
Jabari:   Karibu sana sahibu. Nimekungojea sana ufike ili tushinde pamoja leo.
Chichi:   Asante kwa makaribisho. Sebule yenu inafurahisha sana.
Jabari:   Namshukuru Mungu kwa kuwasaidia wazazi wangu kununua meza ya kisasa, makochi, televisheni, mazulia na mapazia mazuri.
Chichi:   (Akiangalia juu) Balbu zenu za stima zinapendeza sana.
Jabari:   (akiwasha umeme) Tazama, zina rangi tofautitofauti.
Chichi:   (akiikagua meza) Matendegu haya ya meza yametengenezwa kwa ufundi sana.
Jabari:   Seremala aliyeyatengeneza ni hodari. Pia alitengeneza fremu ya mlango wetu. Angalia vile inavutia.
Chichi:   Kusema kweli nyumba yenu inapendeza. Kabla sijarudi kwetu leo nitakusaidia kuipiga deki.
Jabari:    Asante Chichi. Usafi ni kitu muhimu.
(wote wanaketi na kupanga shughuli za siku hiyo)

 1. Ni jambo gani la heshima ambalo Chichi alifanya alipofika kwa rafiki yake?
  1. Kubisha hodi
  2. Kufurahi
  3. Kukaribishwa
  4. Kungojewa
 2. Kulingana na mazungumzo haya neno rafiki ni sawa na:
  1. Chichi
  2. Jabari
  3. Sahibu
  4. Karibu
 3. Sebule ya akina Jabari ina vitu hivi vyote isipokuwa?
  1. Makochi
  2. Balbu
  3. Meza
  4. Picha
 4. Gani kati ya vitu hivi huwa na matendeguu?
  1. Zulia
  2. Pazia
  3. Meza
  4. Balbu
 5. Ni shughuli gani ambayo Jabari na Chichi watafanya ili kutunza usafi?
  1. Kupiga deki
  2. Kuketi
  3. Kupanga shughuli za siku
  4. Kula pamoja

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali 6-9    

G4swaT1T23002P2

Chui na punda walikuwa marafiki wa chanda na pete. Walikuwa wakiishi msituni. Wakati mwingine walikuwa wakitofautiana kuhusu mambo fulani.

Siku moja Punda alimwambia Chui kuwa nyasi ni za rangi ya samawati. Chui alimpinga na kusema kuwa nyasi ni za rangi ya kijani. Walizozana sana kuhusu rangi ya nyasi mpaka
wakakosana.

Ili kupata suluhisho walienda kwa Simba ambaye alikuwa mfalme wa wanyama. Punda alikimbia mbele ya Chui na kumwambia Simba, "Nyasi ni za rangi ya kijani, kweli ama si kweli?" Simba akasema ni kweli. Chui naye akaja na kusema, "Nyasi ni za rangi ya kijani." Simba akamuuliza, "Ni nani hajui hivyo?"

Chui aliposikia hivyo alifurahi sana na kumwomba Simba amwadhibu Punda. Simba alimwadhibu Chui licha ya kuwa alisema ukweli. Aliadhibiwa kwa sababu ya kuzozana na punda ambaye alichukuliwa kuwa mnyama mjinga kuliko Chui.

 1. Punda na Chui walitofautiana kuhusu nini?
  1. Mfalme na wanyama
  2. Rangi ya nyasi
  3. Msituni
  4. Chakula
 2. Kulingana na kifungu mfalme wa wanyama alikuwa nani?
  1. Simba
  2. Chui
  3. Punda
  4. Nyasi
 3. Ni wanyama wangapi waliotajwa katika kifungu hiki?
  1. Mmoja
  2. Wawili
  3. Wanne
  4. Watatu
 4. Kulingana na kifungu hiki tunajifunza nini?
  1. Hatufai kuzozana na Punda kwani tunaweza kuadhibiwa na Simba.
  2. Mtu akiwa mwerevu kuliko mwingine anaweza kuadhibiwa.
  3. Simba, Chui na Punda ni wanyama wa msituni.
  4. Hatufai kuzozana na watu wasioelewa mambo kwani tunaweza kuingia hatarini.

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali 10-12   

Siku moja Jawabu aliambiwa na wazazi wake aeleze kuhusu nidhamu ya mezani. Pia aliambiwa aeleze faida zake. Aliwaomba kwa heshima wamruhusu aandike kwenye karatasi.

 Tabia yenye nidhamu   Faida zake 
 Kumshukuru Mungu  Huonyesha heshima kwa Mungu  
 Kunawa mikono kabla ya kula   Kuepuka magonjwa
 Kula kwa utaratibu  Huwezi ukatapika
 Kula bila kuongea  Hutachafua chakula cha wengine 
 Kunawa mikono baada ya kula   Kutunza usafi wa mtu binafsi

Wazazi wake waliposoma walifurahi sana kwa sababu mtoto wao anaelewa nidhamu mezani na umuhimu wake.

 1. Jawabu aliambiwa na wazazi wake aeleze kuhusu nini?
  1. Nidhamu
  2. Nidhamu mezani
  3. Nidhamu ya mezani na faida zake.
  4. Mezani
 2. Mtu akikosa kunawa mikono kabla ya kula atapata hasara gani?
  1. Atatapika
  2. Atachafua nguo zake
  3. Hatashiba
  4. Anaweza kunata maad
 3. Ni tabia gani nyingine ambayo Jawabu angeongeza kwenye orodha yake?
  1. Kutazama runinga ukila chakula.
  2. Kutumia simu wakati wa kula.
  3. Kula ukiwa umeketi vizuri na kutulia.
  4. Kula ukisoma kitabu cha hadithi.

Soma kifungu kifuataccho kisha ujibu maswali 13 - 15.  

G4swaT1T23002P3

Wekeza ni mfanyabiashara hodari katika Jiji la Mtaji. Ana duka kubwa sana la mavazi. Watu wote; wazee kwa vijana, matajiri kwa maskini, wanawake kwa wanaume hununua mavazi katika duka hilo.

Mavazi hayo yamepangwa ya kiume kando na ya kike kando. Sehemu ya mavazi ya kiume ina suruali, kaptura, mashati, tai, suti, soksi, chupi na mavazi mengineyo. Upande wa mavazi ya kike kuna; marinda, blauzi, chupi, suti, sketi, sidiria, mitandio na mengineyo.

Duka hilo pia lina mavazi ya wakati wa baridi kama vile makoti na sweta. Aidha kuna mavazi ya wakati wa kazi kama vile ovaroli. Isitoshe kuna sehemu ya viatu, mishipi, kofia, soksi na sare za wanafunzi.

Wanunuzi wengi huenda katika duka hilo kwani bidhaa huuzwa kwa bei nafuu.

 1. Duka lililoelezewa liko katika jiji gani?
  1. Hodari
  2. Mfanyabiashara
  3. Wekeza
  4. Mtaji
 2. Kulingana na kifungu ni mavazi gani yameambatanishwa vizuri na wanaoyavaa? 
  1. Blauzi-wanaume
  2. Shati- wanawake
  3. Sare- wazee
  4. Ovaroli-wafanyakazi
 3. Kwa nini wanunuzi wengi huenda katika duka la Wekeza?
  1. Lina bidhaa nyingi.
  2. Bidhaa huuzwa kwa bei nafuu.
  3. Duka liko jijini.
  4. Duka hilo lina mavazi yote.

Soma kifungu kifuatacho. Kina nafasi 16 hadi 20. Umepewa majibu manne hapo. Chagua jibu lifaalo Zaidi kati ya yale uliyopewa.

Nyumba ___16___ ni ___17___. Jikoni kuna mawe ___18___ ya kupikia yanayoitwa ___19___. Sisi huitunza nyumba yetu ___20___.

   A   B   C   D 
 16.   wetu   yetu   chetu   letu 
 17.  nzuri  mzuri   zuri   mizuri 
 18.  watatu   mitatu   tatu  matatu 
 19.  mchi  mvungu   mafiga   makochi 
 20.  nzuri  vizuri   mzuri   wazuri 

 

Kutoka swali 21-30, chagua jibu sahihi. 

 1. Ni maamkuzi gani ambayo hayajajibiwa vizuri?
  1. U mzima?- ni mzima
  2. Alamsiki-binuru
  3. Makiwa- tunayo au yamepita
  4. U hali gani?- nawe pia
 2. Ni kundi gani la maneno yaliyoambatanishwa sawasawa na aina yake? 
  1. Zuri, -baya-,refu, -fupi- vivumishi
  2. Soma, andika, keti, simama- nomino
  3. Mvungu, tumbuu, kizingiti, globu- viwakilishi
  4. Mimi, wewe, yeye, wao- vitenzi
 3. Ni sentensi gani haina kielezi?
  1. Nilikula wali jana.
  2. Mwalimu mzuri anafundisha.
  3. Wanafunzi wanacheza uwanjani.
  4. Mtoto alikula polepole.
 4. Ni kifaa gani cha nyumbani kimeambatanishwa sawasawa na jina lake?
  G4swaT1T23002P4
 5. Ni kundi gani lina mpangilio mzuri wa maneno kama yanavyofuatana katika kamusi?
  1. Kinu, kisu,mwiko,mchi
  2. Zulia,tumbuu,pazia,fremu
  3. Kula,nawa,pakua,pika
  4. Salamu, salama, salimu,sala
 6. Badilisha sentensi hii katika umoja: vyakula vyao vimepikwa.
  1. Chakula chake kimepikwa.
  2. Vyakula vyake vimepikwa.
  3. Chakula chao kimepikwa.
  4. Chakula changu kimepikwa.
 7. Ni sentensi gani si kitanzandimi?
  1. Baba alivua papa.
  2. Mama alitoa doa.
  3. Kuku alikula gugu.
  4. Jana aliandika jina.
 8. Unapoandika insha unafaa kuzingatia haya yote isipokuwa
  1. Anwani
  2. Mpangilio mzuri wa mawazo
  3. Hati safi
  4. Michoro mizuri
 9. Ni sentensi gani yenye kiulizi?
  1. Wewe una nidhamu mezani? C
  2. Seremala alitengeneza mtoto wa meza.
  3. Wacha kula ovyoovyo!
  4. Alifagia, akapiga deki na kupanga nyumba.
 10. Tazama picha kisha ujibu swali
  G4swaT1T23002P5
  Chombo hiki kinaitwaje?
  1. Tarakilishi
  2. Televisheni
  3. Redio
  4. Simu

INSHA

Kuandika (Alama 10)

Umepewa dakika 40 kuandika insha yako. Andika insha juu ya:

                                                                       RAFIKI YANGU

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

 1. A
 2. C
 3. D
 4. C
 5. A
 6. B
 7. A
 8. D
 9. D
 10. C
 11. D
 12. C
 13. D
 14. D
 15. B
 16. B
 17. A
 18. D
 19. C
 20. B
 21. B
 22. A
 23. B
 24. C
 25. C
 26. C
 27. D
 28. D
 29. A
 30. A
09
March

Read the following dialogue and answer questions 1-5.   

G4engT1T23002P1
Allan:      How are you Otieno?
Otieno:    I am fine thank you.
Allan:      What could be wrong? You look sad.
Otieno:    I left my bicycle outside the supermarket but when I came back it was
Allan:      Had you locked the bicycle?
Otieno:    Yes I had.
Allan:      The guard at the entrance must have seen the bicycle.
Otieno:    I had not thought of that. Surely a problem shared is half solved.
Allan:      Let's go back there and ask the guard if he saw who took your bicycle.
Otieno:    Ok, let us go.

 1. Why was Otieno sad?
  1. He had lost his bicycle 
  2. He was lonely
  3. He had a problem.
  4. He wanted to go to the supermarket
 2. Allan offered to accompany Otieno to the supermarket. This shows that Allan is ______________________
  1. hardworking
  2. idle
  3. caring
  4. selfless
 3. The opposite of entrance as used in the passage is ________________________
  1. gate
  2. counter
  3. exit
  4. door
 4. Another name for supermarket is ______________________
  1. a shop
  2. a kiosk
  3. wholesater
  4. self-service store.
 5. Why did Otieno say "a problem shared is half solved"?
  1. Allan had offered a possible solution.
  2. They found the bicycle
  3. The guard at the entrance had taken the bicycle. 
  4. Allan was a caring friend.

Read the following passage and answer questions 6-8.   

G4engT1T23002P2

Child responsibility involves him or her making decisions, being trusted and learning to take credit or blame for action done. Taking responsibility is not just about how the choices the child makes affect her, but also how his or her choices and actions affect other people. Being responsible can help your child feel important. It makes him or her feel that he or she is contributing to both the family and the community.

One of the best ways to teach your child about responsibility is to be a role model for his or her own benefits and others. Look out for friends and neighbours, volunteer in your community and be dependable. Arrive to gatherings on time, admit when they are wrong and apologize for mistakes. If your child sees adults doing these things, he or she is much more likely to do the same.

 1. Which of the following does not amount to responsibility?
  1. Making decisions
  2. Making mistakes
  3. Taking blame
  4. Being trustworthy
 2. The best way to teach a child responsibility is _____________________
  1. being a role model.
  2. taking them to school
  3. admitting when they are wrong.
  4. being dependable
 3. A responsible child will do all the following except
  1. volunteer in community work. 
  2. admit when they are wrong.
  3. arrive in gathering on time.
  4. deny when caught in the wrong.

Read the passage below and use it to answer questions 9 to 11.   

G4engT1T23002P3

Once upon a time there lived a man by the name Mkweli. He was very wise and never lied. All the people in the land even from far away knew about him. They loved him very much. The king heard about Mkweli and sent his guards to bring him to his palace. He looked at the wise man and asked:
"Mkweli, is it true that you have never told a lie all your life?"
"Yes. It's true my king."
"And you are sure that you will never lie in your life?"
"I'm sure in that my king."
"Okay, always tell the truth, but be careful!"

Several days passed and the king called Mkweli. The king wanted to trick Mkweli into lying. The king held his horse. He ordered Mkweli, "Go to my palace and tell the queen that I have gone hunting but I will be with her for lunch. Tell her to prepare a big feast. You must have lunch with me there."
Mkweli bowed and went to the queen. When he had left, the king laughed and said, "We won't go hunting and now Mkweli will lie to the queen. Tomorrow we will laugh at him."

 1. The wise man was known for
  1. being old
  2. obeying the king.
  3. obeying the guards.
  4. never telling a lie.
 2. How many times did the king send for Mkweli?
  1. Once
  2. Twice
  3. Thrice
  4. Four times
 3. To whom was Mkweli sent?
  1. The king
  2. The wise man
  3. The guards
  4. The queen

Read the passage below and use it to answer questions 12 to 15.  

G4engT1T23002P4

Long time ago the sun and water were great friends. They both lived on the earth together. The sun used to visit the water, but the water never visited the sun. At last the sun asked the water why he had never gone to see him in his home. The water replied that the sun's house was not big enough for his people.

He then said, "If you wish me to visit you, you must build a very large compound; but I warn you that it will have to be a tremendous place, as my people are very many and take up a lot of room."

The sun promised to build a very big compound, and soon afterwards he returned home to his wife, the moon, who greeted him with a broad smile when he opened the door. The sun told the moon what he had promised the water, and the next day, building a huge compound in which to entertain the sun started.

 1. The sun and the water lived__________________________
  1. in the sky
  2. in water
  3. on earth
  4. in a forest
 2. Why did the water not visit the sun?
  1. He had many people
  2. The sun's house was small
  3. Building had not started
  4. The moon had refused
 3. The wife of the sun was the __________________________
  1. Moon
  2. Wind
  3. Water
  4. Earth
 4. The promise in the story was between ____________________________
  1. sun and moon
  2. moon and water
  3. water and sun
  4. sun and earth

Read the passage below keenly. It contains blank spaces numbered 16 to 20. Fill the spaces using the best alternative from the choices given.

Now the queen once travelled through the town, and she was with her little ___16___daughter. This little daughter was a ___17___. Many people thronged the town streets and Rosemary was there too. The little princess stood in her fine white dress in a window and she let ___18___ to be stared at. She had neither a train nor a golden crown, but splendid red leather shoes. They were certainly prettier than those that the town shoemaker had ever made for ___19___ the town. Nothing in the world ___20___ be compared with red shoes.

   A   B   C   D 
 16.   beautiful   beauty   beautifull   beatiful 
 17.  prince  king  queen   princess  
 18.  herself  hers   themselves   him 
 19.  it  she   anyone   all 
 20.  can  could  would   will 

 

Select the correct word from the choices to fill the gaps for questions 21, 22 and 23.   

 1. The ____________________ that leads to the city has been re-built.
  1. load
  2. road
  3. path
  4. ways
 2. Forcing children to carry too heavy ______________________ is child labour.
  1. road
  2. think
  3. load
  4. homes
 3. The child played with her ________________________ all day.
  1. joy
  2. happy
  3. toys
  4. full

Choose the odd one out from the choices given in question 24, 25, and 26.  

 1.  
  1. bought
  2.  taught
  3. thought
  4. walked
 2.  
  1. jumped
  2. killed
  3. put
  4. boiled
 3.  
  1. lead
  2. put 
  3. bet
  4. hit

Choose the correct tense for the verb that can best fill the gaps for questions 27 to 30 .

 1. The policemen have _________________________ the suspect to the police station.
  1. took 
  2. taken
  3. take
  4. takes
 2. The old man sat in the shade and, ________________________ water from the small bottle.
  1. drink
  2. drunk
  3. drinks
  4. drank
 3. Who can ______________________ acrosss the river?
  1. swim 
  2. swimming
  3. swam
  4. swum
 4. Who had ______________________ this bag behind the class?
  1. hidden 
  2. hide
  3. hiding
  4. hid.

COMPOSITION

WRITING

Write an interesting composition about

                                                                   MY PET

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

 1. A
 2. C
 3. C
 4. D
 5. A
 6. B
 7. A
 8. D
 9. D
 10. B
 11. D
 12. C
 13. B
 14. A
 15. C
 16. A
 17. D
 18. A
 19. C
 20. B
 21. B
 22. C
 23. C
 24. D
 25. C
 26. A
 27. B
 28. D
 29. A
 30. A
09
March

QUESTIONS  

 1. What is 7009 written in words?
  1. Seven hundred and nine
  2. Seventy thousand and nine
  3. Seven thousand and nine
  4. Seven hundred thousand and nine
 2. What is the place value of 7 in the number 3780?
  1. Tens
  2. Hundreds
  3. Thousands
  4. Ones
 3. Add:
  1809 + 8 =
  1. 9809
  2. 1807
  3. 1889
  4. 1817
 4. During an Agriculture lesson, learners planted 9123 tree seedlings. What is the total value of digit 9 in the number of planted trees seedlings?
  1. 9000
  2. 20
  3. 9100
  4. 3120
 5. The number of cows among four brothers are 261, 162, 216, 126. Arrange the number of cows from the largest to the smallest?
  1. 126, 162, 216, 261
  2. 261, 126, 162, 216
  3. 216, 261, 162, 126
  4. 261, 216, 162, 126
 6. A learner was given 9 coloured pencils by his teacher. How many coloured pencils were these in Roman numerals?
  1. viii
  2. ix
  3. iv
  4. xi
 7. In a certain town there are 4273 men and 2397 children. How many people are there altogether?
  1. 6670
  2. 6570
  3. 6569
  4. 6870
 8. There are 7 days in a week. How many days are there in 9 weeks altogether?
  1. 63
  2. 56
  3. 36
  4. 16
 9. Which one of the following is an acute angle?
  G4mathT1T23002q9
 10. Tony had 42 exercise books. He shared the books equally among his 6 friends. How may books did each get?
  1. 9
  2. 7
  3. 36
  4. 8
 11. What is the time?
        G4mathT1T23002q11
  1. Seven minutes to 11
  2. Eleven minutes to seven
  3. Twenty minutes to eleven
  4. Thirty five minutes past 10
 12. Koech had 72 mangoes. He shared the mangoes equally among 9 children. How many mangoes did each get?
  1. 8
  2. 7
  3. 9
  4. 3
 13. Mwanza had sh. 1650. He bought 1kg of cooking oil for sh. 560. How much money was he left with?
  1. 1010
  2. 1600
  3. 1090
  4. 1190
 14. The mass of a bag of maize is 299kg. What is the mass of the bag of maize to the nearest tens?
  1. 290
  2. 300
  3. 298
  4. 200
 15. What is the multiple of 5 and 9?
  1. 14
  2. 59
  3. 54
  4. 45
 16. Arrange these fractions from the largest to the smallest
  1/8, ½, 1/6, ¼
  1. ½, ¼, 1/61/8
  2. ¼, 1/61/8, ½
  3. ½, 1/81/6, ¼
  4. 1/8, 1/6, ¼, ½
 17. Work out:
    H             Min
    9              45
  +3              30
                         
  1. 12h 75 min
  2. 12h 15 min
  3. 13h 15 min
  4. 12h 75 min
 18. Work out:
    M        cm
    36        6
  −24        9  
                     
  1. 12m 03cm
  2. 12m 15cm
  3. 10m 15cm
  4. 11m 97cm
 19. Which multiple of 8 comes before 72?
  1. 56
  2. 64
  3. 80
  4. 63
 20. Which one of the following list consists of odd numbers only?
  1. 13, 27, 105, 89
  2. 38, 79, 203, 65
  3. 12, 64, 58, 76
  4. 14, 22, 87, 101
 21. Work out the perimeter of the figure below
  G4mathT1T23002q21
  1. 30cm
  2. 48cm
  3. 60cm
  4. 36cm
 22. How many sh. 20 coins are there in sh. 500?
  1. 100
  2. 5
  3. 10
  4. 25
 23. Convert 650 cents to shillings and cents
  1. sh. 6.65 cents
  2. sh. 6.50 cents
  3. sh. 50.65 cents
  4. sh. 5.60 cents
 24. Work out:
  1784 litres + 349 litres =
  1. 2133 litres
  2. 2033 litres
  3. 1039 litres
  4. 1133 litres
 25. A fruit vender had 99 oranges. She sold the oranges in groups of 6. How many oranges remained?
  1. 16
  2. 93
  3. 63
  4. 3
 26. Which fraction is shaded?
  G4mathT1T23002q26
  1. 4/10
  2. 6/10
  3. 5/10
  4. 2/10
 27. Which of the following is an even number?
  1. 99
  2. 37
  3. 108
  4. 85
 28. Jane bought 6 oranges on Monday, 8 oranges on Tuesday, 10 oranges on Wednesday, 12 oranges on Thursday. How many oranges did she buy on Friday?
  1. 14 oranges
  2. 13 oranges
  3. 16 oranges
  4. 18 oranges
 29. Round off 642 to the nearest tens
  1. 600
  2. 640
  3. 620
  4. 643
 30. List the first 4 multiples of 6
  1. 6, 8, 10, 12
  2. 0, 12, 16, 18
  3. 12, 18, 24, 30
  4. 6, 12, 18, 24

MARKING SCHEME

 1. C
 2. B
 3. D
 4. A
 5. D
 6. B
 7. A
 8. A
 9. B
 10. B
 11. C
 12. A
 13. C
 14. B
 15. D
 16. A
 17. C
 18. D
 19. B
 20. A
 21. C
 22. D
 23. B
 24. A
 25. D
 26. B
 27. C
 28. A
 29. B
 30. D
08
March

ART AND CRAFT

 1. Amos observed the pictures below using a digital mdevice. Which one is of a human form?
  G4CAST1T23001Q1
 2. What is texture ?
  1. The lightness and darkness of a surface.
  2. A mark made on a surface.
  3. The physical feeling of a surface.
  4. The arrangement of objects.
 3. Why do we clean our hands after holding clay while making a pot? 
  1. To wash away germs that are in the soil.
  2. To make our hands soft
  3. To look fashionable.
  4. To please the teacher.
 4. The smearing of colour on a surface is known as
  1. drawing
  2. rubbing
  3. smudging
  4. gradation strip
 5. Joan had a serrated card loom. What do you think he was to use it for?
  1. Modelling pots
  2. Making paper boat
  3. Decorating a 3-D item
  4. Weaving a mat
 6. Give one material that can be used to make a painting brush.
  1. Polythene paper
  2. Sponge
  3. Sand
  4. Plastic particles
 7. The items below can be used to make a bracelet. They are known as
  G4CAST1T23001Q7
  1. beads
  2. fabric
  3. strings
  4. cut-outs
 8. Identify one type of gradation strips
  1. Smudging
  2. Coloured
  3. Staggered
  4. Tonal
 9. Grade three learners were making paper toys during a paper craft lesson. Which of these items did they use to cut the papers?
  G4CAST1T23001Q9
 10. Jared wants to make a kite. He needs all the following materials except
  1. strings
  2. paper
  3. stone
  4. glue

MUSIC

 1. Which of these digital devices cannot be used to record and play music?
  1. Laptop
  2. Tablet
  3. Clock
  4. Smartphone
 2. Edward made an improvised shaker. Which of these materials did he not use?
  1. Metallic bottle tops 
  2. Y-shaped stick
  3. Wire
  4. Papers
 3. The instrument shown below is commonly played by a technique called
  G4CAST1T23001Q13
  1. plucking
  2. bowing
  3. hitting
  4. blowing
 4. The Kenya national anthem has how many verses?
  1. 3
  2. 4
  3. 2
  4. 1
 5. Which of the following is a good behaviour that we learn from music?
  1. Stealing
  2. Honesty
  3. Disrespect
  4. Laziness
 6. Songs sung to make a baby sleep are known as
  1. action songs
  2. singing games
  3. lullabies
  4. patriotic songs
 7. Which of the following is a string instrument?
  1. Guitar
  2. Kayamba
  3. Drum 
  4. Piano
 8. In which of these events are people sad when singing?
  1. Wedding
  2. Funeral
  3. Birthday
  4. Initiation ceremony
 9. Solo singing is when
  1. two people are singing 
  2. very many people are singing
  3. only one person is singing
  4. three groups are singing
 10. What is the name given to people who are listening to a song being performed?
  1. Choir
  2. Audience
  3. Soloists
  4. Melodies

SOCIAL STUDIES

                                                   KONA AREA

G4CAST1T23001Q21

Study the map of Kona area and answer questions 21-25.

 1. People of Kona area are
  A. Muslims
  B. Christians
  C. Pagans
  D. Hindus
 2. The main means of transport in Kona area is
  1. air
  2. water
  3. road
  4. railway
 3. How many bridges are in Kona area?
  1. One
  2. Two
  3. Three
  4. Four
 4. The market in Kona area is used for
  1. trading
  2. fishing
  3. mining
  4. farming
 5. The elected head of Kona area is a
  1. chief
  2. governor
  3. police
  4. senator

Use the diagram below to answer questions 26-27

G4CAST1T23001Q31

 1. Identify the direction marked X
  1. East
  2. West
  3. South
  4. North
 2. The instrument above is used to
  1. measure distance
  2. show direction
  3. provide security
  4. provide shelter
 3. How many counties are there in Kenya?
  1. 48
  2. 47
  3. 24
  4. 18
 4. Grade four learners went for a trip within their county to see physical  features. Which one of the following is not one of the physical features they saw?
  1. Mountains
  2. Hills
  3. Rivers
  4. Museum
 5. How can learners take part in making the school clean?
  1. Throwing rubbish in the compound
  2. Not mopping their classrooms
  3. Sweeping the compound
  4. Leaving grass to grow tall
 6. Alice saw the road sign below
  G4CAST1T23001Q31
  It shows
  1. bumps ahead
  2. pedestrians crossing
  3. danger ahead
  4. corner ahead
 7. The people's way of life is known as
  1. culture
  2. resources
  3. wealth
  4. behaviour
 8. In your county people depend on each other. How do people depend on farmers? They
  1. provide health services
  2. grow and sell food crops to the people
  3. give education to children
  4. repair vehicles
 9. The fastest means of transport is
  1. water
  2. railway
  3. air
  4. road
 10. Grade 4 learners visited a museum and saw beads, gourds, arrows, baskets. spears, shields and other traditional items. These items are called
  1. basic needs
  2. traditional artefacts
  3. monuments
  4. historical buildings

C.R.E

 1. According to the stories of creation in Genesis Chapter 1, God created everything in the universe in
  1. 1 day.
  2. 4 days
  3. 6 days
  4. 7 days
 2. Adam and Eve sinned against God when they
  1. named animals
  2. ate the forbidden fruit
  3. walked naked
  4. hid from God
 3. During the time of Noah, God punished people using
  1. drought
  2. thunder
  3. fire
  4. floods
 4. Which one of the following is not an attribute of God?
  1. Lazy
  2. Loving
  3. Holy
  4. Creator
 5. I wrestled with an angel and my name was changed to Israel. Whom am I?
  1. Solomon
  2. jacob
  3. Joseph
  4. Samuel
 6. Who among the following led the Israelites from slavery in Egypt?
  1. Abraham
  2. Moses
  3. Isaac
  4. Aaron
 7. Which one of the following was not a gift brought to Jesus by the wisemen?
  1. Diamond
  2. Myrrh
  3. Gold
  4. Frankincense
 8. When Jesus was baptised by John the baptist in River Jordan, the Holy spirit came down in the form of
  1. fire
  2. wind
  3. a dove
  4. an angel
 9. How old was Jesus when he was taken to the temple to attend the passover feast?
  1. 8 days
  2. 12 years
  3. 1 year
  4. 30 years
 10. The parents of Jesus took Him to Egypt secretly because
  1. Herod wanted to kill him
  2. they wanted to see Pharaoh
  3. they wanted to tour the place
  4. they were running away from an
 11. Who among the following people killed a lion with his bare hands?
  1. Samuel
  2. David
  3. Samson
  4. Joseph
 12. Which one of the following is not a quality of a good leader?
  1. Hardworking
  2. Respectful
  3. Kind
  4. Arrogant
 13. Which community is not correctly matched with their traditional name of God?
  1. Kikuyu - Ngai
  2. Maasai - Enkai
  3. Luhya - Were
  4. Abagusi - Mulungu
 14. The people who died long time ago before our time are called
  1. unborn
  2. ancestors
  3. babies
  4. the living
 15. Who was the mother of Samuel?
  1. Peninah
  2. Hannah
  3. Elizabeth
  4. Martha

I.R.E

 1. Which one of the following surahs talks about the oneness of Allah?
  1. Ikhlas
  2. Naas
  3. Falaq
  4. Humaza
 2. How many verses are there in surah Al-Masad?
  1. Four
  2. Five
  3. Six
  4. Three
 3. "You alone we worship and seek for help. "This is a quotation from surah
  1. Fill
  2. Humaza
  3. Fatiha
  4. Ikhlas
 4. What should a Muslim say when he or she finishes eating?
  1. Subhanallahi
  2. Maashallah
  3. Bismillahi
  4. Alhamdulillah
 5. Rajab a grade five learner found his friends fighting. What was the right course of action for him to take?
  1. Help the weak one
  2. Leave them alone
  3. Call for help
  4. Separate them
 6. The actions and practices of the prophet (S.A.W) are known as
  1. Ihsaan
  2. Iman
  3. Sunnah
  4. Hadith
 7. The attributes of Allah that means the most gracious is
  1. Ar-Raheem
  2. Ar-Rahman
  3. Al-Khaliq
  4. Al-Ghaffur
 8. How many days did Allah (S.W.T) take to create the world and the universe?
  1. Six
  2. Seven
  3. Eight
  4. Five
 9. The angels of Allah(S.W.T) were created from
  1. clay
  2. light
  3. water
  4. air
 10. Which one of the following is not an attribute of angels?
  1. They are made from light
  2. They are neither male nor female
  3. They eat and drink
  4. They obey the commands of Allah
 11. Grade four learners were asked to name the angel who is incharge of revelation. Who among them was right?
  1. Hoyoo: Jibril
  2. Ismail: Mikail
  3. Hussein: Ridhwan
  4. Maria : Izrail
 12. Who among the following was the first man to be created?
  1. Issa
  2. Mohammad
  3. Ibrahim
  4. Adam
 13. Which surah of the Qur'an must be recited in all the prayers?
  1. Naas
  2. Fatiha
  3. Masaad
  4. Ikhlas
 14. Munira a grade four learner was performing swalatul subh. How many rakaat was she suppossed to perform?
  1. Three
  2. Four
  3. Two
  4. One
 15. Which one of the following terms means cleanliness?
  1. Najasaat
  2. Istinjai
  3. Hadath
  4. Twahara

MARKING SCHEME

ART

 1. D
 2. C
 3. A
 4. C
 5. D
 6. B
 7. A
 8. C
 9. D
 10. C

MUSIC

 1. C
 2. D
 3. C
 4. A
 5. B
 6. C
 7. A
 8. B
 9. C
 10. B

SOCIAL

 1. B
 2. C
 3. A
 4. A
 5. B
 6. A
 7. B
 8. B
 9. D
 10. C
 11. A
 12. A
 13. B
 14. C
 15. B

C.R.E

 1. C
 2. B
 3. D
 4. A
 5. B
 6. B
 7. A
 8. C
 9. B
 10. A
 11. C
 12. D
 13. D
 14. B
 15. B

I.R.E

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. D
 6. C
 7. B
 8. A
 9. B
 10. C
 11. A
 12. D
 13. B
 14. C
 15. D
08
March

SCIENCE AND TECHNOLOGY (15marks)

 1. Which group consists of living things only?
  1. Pawpaw, brick, stones
  2. Mango, snail, cactus plant
  3. Soil, water, air
  4. Coat, building, soil
 2. Three of the following are characteristics of animals. Which one is not?
  1. All move by flying
  2. They die
  3. They reproduce
  4. They grow
 3. Grade four leaners were asked by their science teacher to visit a nearby forest to collect some plants for an experiment. They were asked to come with protective gears. Which among the following was not necessary?
  1. Gumboots
  2. Apron
  3. Vest
  4. Goggles
 4. The following are ways of making drinking water safe. Which one is the best way?
  1. Boiling
  2. Filtering
  3. Sieving
  4. Use of chemicals

The chart below shows the days of the week and weather condition during the day. Use it to answer question 5 and 6  

 Day   Morning   Afternoon 
 Monday    windy   sunny 
 Tuesday    rainy   windy 
 Wednesday    rainy   cloudy 
 Thursday   windy   rainy 

 

 1. Which day was the most favourable for washing clothes?
  1. Tuesday
  2. Wednesday
  3. Monday
  4. Thursday
 2. Which of the following symbols represents the weather condition on Wednesday afternoon?
  G4IST1T23001Q6
 3. Animals are grouped into two groups. Among the following animals, which one is an invertebrate?
  1. Frog
  2. Snail
  3. Cow
  4. Cat
 4. The following are digital devices that are used to take pictures of animals. Which one can not be used?
  1. Camera
  2. Phones
  3. Radio
  4. Tablets
 5. During a clean up exercise, grade 3 learners were sweeping their dusty classroom. Which among the following protective gears would protect them from inhaling dust?
  1. Face mask
  2. Goggles
  3. Gloves
  4. Head gears
 6. Which of the following animals moves by slithering?
  1. Monkey
  2. Snail
  3. Hen
  4. Snake
 7. How many types of teeth does an adult human being have?
  1. 32
  2. 24
  3. 4
  4. 28
 8. When handling plants with thorns, which protective gear should one wear or hands so as to protect himself or herself when handling the plants?
  1. Gloves
  2. Gumboots
  3. Tongs
  4. Handkerchiefs
 9. The following are all domestic animals kept at our homes. Which among them is kept for the security?
  1. Cat
  2. Cow
  3. Dog
  4. Donkey
 10. All living things go through different changes in different stages. What is the last stage of every animal as a living thing?
  1. Reproduction
  2. Death
  3. Breathing
  4. Feeding
 11. Which one is not true about plants?
  1. They grow
  2. They reproduce
  3. They breathe
  4. They move from one place to another

AGRICULTURE (10 marks)

 1. Which one of the following type of soil is best for growing maize crops?
  A. Clay
  B. Sand
  C. Loam
  D. Mud
 2. Which soil has got large particles and allows more water to pass through?
  1. Sand sail
  2. Clay soil
  3. Rock
  4. Loam soil
 3. Three of the following are domestic animals. Which one is not?
  1. Goat
  2. Pig
  3. Gazelle
  4. Rabbit
 4. Three of the following are materials that can be used to improve soil fertility. Which among them is not?
  1. Manure
  2. Kitchen waste
  3. Animal waste
  4. Stones
 5. Which type of soil feels smooth when touched?
  1. Clay
  2. Sand
  3. Loam
  4. Silt
 6. Which of the following domestic animals is best used for transporting heavy loads in the farm?
  1. Pig
  2. Bull
  3. Donkey
  4. Horse
 7. The tool below is used to
  G4IST1T23001Q22
  1. harvest crops
  2. water plants
  3. store food
  4. fetch water
 8. While preparing compost manure, Mr. Ouma requires three of the following materials. Which among the following materials is not required?
  1. Stones
  2. Maize stalk
  3. Kitchen waste
  4. Dry grass
 9. Among the following types of soils, which soil can be used in modelling?
  1. Silt soil
  2. Sand soil
  3. Loam soil
  4. Clay soil
 10. Three of the following are vegetables grown in the kitchen gardens. Which one is not?
  1. Kales
  2. Onions
  3. Maize
  4. Spinach

HOMESCIENCE (10 marks)

 1. Grade four pupils were asked by their Home science teacher to mention personal items used at home. Among the items identified below, one is not a personal item. Which one is it?
  1. Toothbrush
  2. Socks
  3. Textbook
  4. Handkerchief
 2. The following are benefits of regular physical exercises. Which one is not?
  1. Help reduce body weight
  2. Weaken the body
  3. Reduce the risk of lifestyle diseases
  4. One develops strong bones
 3. Choose a box that contains body building foods only.
  G4IST1T23001Q28
 4. Food packets and containers have different information. Which information is the most important?
  1. Manufacturing date
  2. Weight of the item
  3. Nutrient composition
  4. Expiry date.
 5. The following are kitchen utensils. Which one can break easily?
  1. Sufuria
  2. Pot
  3. Plastic plate
  4. Metallic kettle
 6. Calvin was asked to state reasons for bed making. Which reason was not correct?
  1. To keep off dust
  2. To feel comfortable
  3. To make the room fresh
  4. To attract parasites
 7. The following are cleaning items. Which one is correctly matched with its name?
  G4IST1T23001Q32
 8. We eat different meals at different times. At what time do we eat breakfast?
  1. Evening
  2. Midday
  3. Morning
  4. Night
 9. The following are causes of common accidents in school. Which one is not?
  1. Clean environment
  2. Rough surfaces
  3. Slippery floor
  4. Uneven pavements
 10. Three of the following are examples of internal parasites. Which one is not?
  1. Louse
  2. Tapeworm
  3. Threadworm
  4. Roundworm

PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION    (15 marks)

 1. The diagram below shows a field used in a certain game.
  G4IST1T23001Q36
  It is known as
  1. football pitch
  2. athletic track
  3. volleyball pitch
  4. jumping field
 2. Which one of the following is an example of locomotor skill?
  1. Twisting
  2. Sleeping
  3. Skipping
  4. Punting
 3. In the game of a football, a person who catches the ball at the goal is called
  1. goal keeper
  2. a defender
  3. a player
  4. a scorer
 4. Which of the following is an example of a ball game?
  1. Tug of war
  2. Skipping rope
  3. Netball
  4. Bouncing castles
 5. Hopping is a physical exercise for young children. Which one of the following parts of the body is used during hopping?
  1. Back
  2. Legs
  3. Stomach
  4. Waist
 6. When we practise jumping skills daily we develop
  1. strength
  2. friendship
  3. weak bones
  4. headaches
 7. When playing soccer, which part of the body is used to kick the ball?
  1. Head
  2. Hand
  3. Leg
  4. Knee
 8. Practising wheelbarrow balance makes one
  1. lazy
  2. happy
  3. weak
  4. strong
 9. What should you use if you are having trouble staying above the water during swimming?
  1. Goggles
  2. Swimming costume
  3. Boat
  4. A floater
 10. The following are health benefits a person can get from rope skipping. Which one is not?
  1. Helps reduce body weight
  2. You develop strong bones
  3. One becomes weak
  4. One develops a good body posture
 11. When performing forward roll the back should be 
  1. curved
  2. streamlined
  3. straight
  4. none of the above
 12. Which of the following is a non-locomotive activity?
  1. Hopping
  2. Leaping
  3. Turning
  4. Running
 13. The following objects can float on water except
  1. balloon
  2. flutter boards
  3. floating rings
  4. stone
 14. The following rules should be observed while at the swimming pool except
  1. bathing before entering the pool
  2. eating while in the pool
  3. putting on the costume
  4. ensure there is a life saver at the pool
 15. What is the size of a soccer ball suitable for age 6 and 7 years?
  1. Size 4
  2. Size 5
  3. Size 3
  4. Size 2

MARKING SCHEME

SCIENCE

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. C
 6. D
 7. B
 8. C
 9. A
 10. D
 11. C
 12. A
 13. C
 14. B
 15. D

AGRICULTURE

 1. C
 2. A
 3. C
 4. D
 5. A
 6. C
 7. B
 8. A
 9. D
 10. C

HOMESCIENCE

 1. C
 2. B
 3. A
 4. D
 5. B
 6. D
 7. C
 8. C
 9. A
 10. A

PHE

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. B
 6. A
 7. C
 8. D
 9. D
 10. C
 11. A
 12. C
 13. D
 14. B
 15. C
08
March

Soma mazungumzo yafuatayo kisha ujibu maswali 1-5

G4swaT1T23001P1

Amani: (Kwa furaha) Hujambo Johari!
Johari: (Akitabasamu) Sijambo Amani. Umeamkaje? Amani: Vyema labda wewe.
Johari: Ningetaka tujadiliane vile tutakavyoyatunza mazingira ya shule yetu muhula huu.
Amani: Aha! Naona unayajali mazingira yetu.
Johari: Naam! Baada ya likizo ndefu takataka zimeenea kila mahali, nyasi ni ndefu na madarasa yamejaa vumbi.
Amani: Ni jukumu letu kama wanafunzi kuhakikisha tumeifanya shule yetu kuwa safi.
Johari: Tunafaa kutafuta fyekeo, reki na fagio ili kutekeleza shughuli yetu.
Amani: Mwalimu wetu wa darasa atatusaidia kupata vifaa hivyo katika stoo ya shule.
Johari: Tunafaa tuongee na wanafunzi wenzetu ili tujipange  vizuri kutekeleza shughuli hii.
Amani: Tutajigawa katika vikundi mbalimbali ili kila mahali shuleni pawe safi.
Johari: Haya basi twende tukaongee na wenzetu.

 1. Mazungumzo uliyoyasoma yalifanyika wakati gani?
  1. Jioni
  2. Adhuhuri
  3. Asubuhi
  4. Usiku
 2. Amani na Johari wanazungumza kuhusu nini?
  1. Usafi wa mazingira ya shule
  2. Usafi wa nyumbani kwao
  3. Usafi wa darasa lao
  4. Usafi wa uwanja wa shule
 3. Wanafunzi watatumia kifaa gani kufyeka nyasi ndefu?
  1. Ufagio
  2. Reki
  3. Jembe
  4. Fyekeo
 4. Ili kila mwanafunzi apate kazi yake wanafaa kufanya nini? 
  1. Kujigawa katika makundi. 
  2. Kuzungumza
  3. Kumwomba mwalimu awapatie vifaa
  4. Kuosha darasa kwanza
 5. Ni gani kati ya hizi si shughuli ya kutunza usafi wa mazingira
  1. Kufagia
  2. Kufyeka
  3. Kuoga
  4. Kuokota takataka

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali 6-9   

G4swaT1T23001P2

Bwana Bakari alikuwa mfugaji hodari wa kuku. Alikuwa na majogoo watano na kuku arubaini na watano wa kutaga mayai. Kuku hawa huitwa koo.

Koo walikuwa wameanza kutaga na kwa hivyo baada ya siku kadhaa wangeyalalia mayai na kuangua vifaranga.

Bwana Bakari aliwatunza kuku wake vizuri. Aliwapatia chakula na maji ya kutosha. Pia aliwachanja kila mara ili wasipate magonjwa.

Wanafunzi hupenda kumtembelea Bwana Bakari ili kujifunza ufugaji wa kuku.

 1. Bwana Bakari hufanya kazi gani?
  1. Kulima
  2. Kuuza mayai
  3. Kufuga kuku
  4. Kuangua vifaranga
 2. Kuku anayetaga mayai huitwaje?
  1. Koo
  2. Jogoo
  3. Kifaranga
  4. Pora
 3. Bwana Bakari hakuwatunza kuku wake kwa _________________________
  1. kuwapa chakula
  2. kuwapa maji
  3. kuwachanja
  4. kuwaosha
 4. Kwa nini Bwana Bakari aliwachanja kuku wake?
  1. Ili wasipate magonjwa
  2. Ili wapate vifaranga
  3. Ili watage mayai mengi
  4. Ili waongezeke

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali 10-12

G4swaT1T23001P3
Mwema alitumwa dukani na mama yake kununua bidhaa. Alipewa noti ya shilingi mia mbili. Alimpata mwuzaji na kuagiza bidhaa zifuatazo:

 1. Sukari nusu kilo - shilingi sabini na tano.
 2. Mkate - shillingi sabini
 3. Maziwa pakiti moja - shilingi hamsini

Baada ya kupewa bidhaa hizo alipatiana pesa, akapewa risiti na baki ya pesa.

 1. Tunaweza tukamwita Mwema nani?
  1. Mnunuzi 
  2. Muuzaji
  3. Mchuuzi
  4. Dalali
 2. Ni bidhaa gani ghali kuliko zote?
  1. Mkate
  2. Sukari
  3. Maziwa
  4. Zote
 3. Mwema alipewa baki ya shillingi ngapi?
  1. Kumi
  2. Kumi na tano
  3. Tano
  4. Hatujaambiwa

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 13-15.

Mcheshi alisafiri na kwenda marekani. Aliishi katika nchi hiyo kwa miaka mitano. Hata hivyo hakuwahi kuisahau nchi yake ya Kenya. Kila wakati alipoikumbuka nchi yake alitamani siku ya kurudi ifike haraka.

Mcheshi alikuwa na sababu nyingi za kuipenda Kenya. Nchi ya Kenya ina wananchi wanaopenda amani. Kuna milima na mabonde ya kupendeza. Kuna mito, maziwa na bahari. Isitoshe Kenya ina wanyamapori wengi kama vile: Simba, ndovu, chui, kifaru na twiga.

Siku ya kurudi ilipofika, Mcheshi alipanga mizigo yake, akaenda katika uwanja wa ndege, akaiabiri na kurudi Kenya. Alipofika aliwapata baba na mama yake wamemsubiri. Walikumbatiana kwa furaha kisha wakaenda nyumbani.

 1. Mcheshi alisafiri kwenda nchi gani?
  1. Kenya
  2. Marekani
  3. Uingereza
  4. Ethiopia
 2. Kulingana na kifungu gani kati ya hizi si sababu ya Mcheshi kuipenda Kenya?
  1. Wananchi wenye amani
  2. Milima na mabonde
  3. Wanyamapori
  4. Kilimo
 3. Katika uwanja wa ndege, Mcheshi alikuwa amesubiriwa na _______________________
  1. wazalendo
  2. wazazi wake
  3. ndugu zake
  4. marafiki

Jaza pengo kwa kutumia majibu yafaayo

Bendera ___16___ Kenya ina rangi ___17___. Rangi iliyo juu kabisa ni ___18___ katikati ya bendera yetu kuna mikuki ___19___ na ngao. Shuleni huwa tunaipandisha bendera ili kuonyesha ___20___ wetu.

   A   B   C   D 
 16.   wa   ya   cha   la
 17.  nne   minne   wanne   minne 
 18.  nyeupe   nyeusi   nyekundu   kijani 
 19.  mbili  wawili   mbili   miwili 
 20.  uzalendo   urafiki   uadui   uhodari 
 1. Tazama picha hizi kisha ujibu swali
  G4swaT1T23001P4
  Vifaa hivi hutumika wapi?
  1. Shuleni
  2. Sokoni
  3. Shambani
  4. Dukani
 2. Musa amemsindikiza rafiki yake hadi kituo cha mabasi. Wanapoagana Musa atamwambiaje?
  1. Kwaheri
  2. shikamoo
  3. Usiku mwema
  4. majaliwa
 3. Ni sentensi gani si sahihi?
  1. Mimi ninacheza. 
  2. Wewe unasoma
  3. Yeye anaandika
  4. Wewe anacheka
 4. Tazama picha hii kisha utumie kihusishi mwafaka.
  G4swaT1T23001P5
  Maua yako __________________ meza.
  1. juu ya
  2. kando ya
  3. chini ya
  4. mbele ya
 5. Kanusha sentensi ifuatayo: Uliwasimulia wanafunzi hadithi.
  1. Hutawasimulia wanafunzi hadithi.
  2. Hatawasimulia wanafunzi hadithi.
  3. Hukuwasimulia wanafunzi hadithi. 
  4. Huwasimulii wanafunzi hadithi.
 6. Badilisha sentensi hii katika wingi: Kitabu chake kimepotea.
  1. Vitabu vyao vimepotea.
  2. Vitabu vyake vimepotea.
  3. Kitabu chao kimepotea.
  4. Vitabu vyetu vimepotea.
 7. Ni kitendo gani hakijaambatanishwa na kinyume chake?
  1. Cheka - lia
  2. Enda-rudi
  3. Kubali-kataa
  4. Andika - soma
 8. Jaza mapengo kwa jibu sahihi:
  Farasi alikimbia _________________________ naye kobe alitembea ______________________________.
  1. polepole, haraka
  2. haraka, polepole
  3. polepole, polepole
  4. haraka, haraka
 9. "Ni sentensi gani yenye kikomo?
  1. Unataka nini hapa?
  2. Kesho nitatuzwa zawadi:
  3. Kumbe unanidanganya.
  4. Nilikula wali, chapati, ugali.....
 10. Tazama picha kisha ujibu swali.
  G4swaT1T23001P6
  Ndege huyu and twa nani? 
  1. Tausi
  2. Mbuni
  3. Bata
  4. Njiwa

INSHA

Kuandika(Alama 10)

Umepewa dakika 40 kuandika insha yako. Andika insha juu ya 

                                                 MWALIMU WANGU WA DARASA

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

 1. C
 2. A
 3. D
 4. A
 5. C
 6. C
 7. A
 8. D
 9. A
 10. A
 11. B
 12. C
 13. B
 14. D
 15. B
 16. B
 17. A
 18. B
 19. D
 20. A
 21. C
 22. A
 23. D
 24. A
 25. C
 26. A
 27. D
 28. B
 29. C
 30. B
08
March

Read the following dialogue and answer questions 1-5.

G4engT1T23001P1

Librarian:    How are you Elsie?
Elsie:           Am fine thank you.
Librarian:    How can I help you?
Elsie:           I would like to borrow a story book to read over the weekend. 
Librarian:    Have you brought your library card?
Elsie:           Yes, here it is.
Librarian:    You can go and choose a story book to read. I will then record it under your name.
Elsie:           Ok, thanks.

 1. Where do you think the conversation was taking place?
  1. At school
  2. In a hospital
  3. At the library
  4. In class
 2. Elsie is a  __________________________________.
  1. teacher
  2. pupil
  3. parent
  4. athlete
 3. Who is a librarian?
  1. An English teacher
  2. A learner
  3. A person who sells books
  4. A person who works in a library
 4. What should you carry when going to borrow books from a library?
  1. A story book
  2. library record
  3. Library card
  4. A bag
 5. Elsie's reply....... "Ok, thank you" shows that ________________________________
  1. she is polite
  2. she is still young
  3. she knows English
  4. she was happy

Read the passage below and then answer questions 6-9.

G4engT1T23001P2

A house will never be a home without a family, and a family is never made of a few individuals. It also includes grandparents, kids, aunties, guardians and uncles. There may also be some adopted orphans. The idea of a family has been an African thing from long ago. The more we are going to understand the importance of a family, the more we will learn to live as one big family that shares and helps each other to deal with problems and daily chores. It is about time we show our kids the importance of family values and influence them to understand it.

 1. According to the above passage a family is made of ________________________________
  1. father, mother, uncles and guests
  2. parents, uncles, grandparents and strangers
  3. guardians and teachers
  4. grandparents, children, aunties, guardians and uncles
 2. What makes a house a home?
  1. Parents
  2. Family
  3. Children
  4. Grandparents
 3. For how long has the idea of family been an African thing?
  1. A few years
  2. Several years
  3. A long time
  4. A short time
 4. What is the meaning of the word values as used in the passage?
  1. Good items
  2. Good practices
  3. Money
  4. Property

Read the passage below and then answer questions 10-12.   

G4engT1T23001P3

Birthday is the most special day of the year for children. It is a day full of celebrations The birthday boy or girl enjoys many fun activities, party with their friends and family members, receives a lot of gifts and makes a wish as they blow the candle on their special birthday cake. These are all fun, and memorable moments. The children will always remember such parties for a long time.

 1. Which of the following activities does not take place during the birthday party?
  1. Receiving gifts
  2. Partying with friends
  3. Making a wish
  4. Visiting neighbours
 2. The following people will be found at the birthday party except
  1. birthday boy.
  2. friends.
  3. chef.
  4. family members
 3. The phrase "Birthday is the most special day of the year for children" means that a child will celebrate birthday ____________________ in a year.
  1. once
  2. twice
  3. three times
  4. four times

Read the passage below and then answer questions 13-15.

G4engT1T23001P4

When he had finished his breakfast, the hare looked around to see how far the tortoise had gone. He still hadn't passed halfway. Feeling sleepy after his snack, the hare thought to himself, "I will have a quick snooze now and when I wake up I will quickly run past the finish line. He fell into a deep sleep and dreamed of winning the competition. Time passed and the sun was already setting when the hare woke up. He jumped, looked around and saw the tortoise at the finish line.

 1. What were the two animals that were competing in the race?
  1. Rabbit and tortoise
  2. Hare and tortoise
  3. Tortoise and hyena
  4. Tortoise and lion
 2. Who do you think won the race?
  1. Tortoise
  2. Hare
  3. Both
  4. None
 3. What was the hare doing as the tortoise continued with the race?
  1. Running
  2. Sleeping
  3. Eating
  4. Looking at the hare.

Read the passage below keenly. It contains blank spaces numbered 16 to 20. Fill the spaces using the best alternative from the choices given.

The Competency Based Curriculum ___16___ launched by the Ministry of Education in 2017. CBC replaced the former 8.4.4 education system of 1985 to date. Under the ___17___ curriculum, learners will spend two years in pre-primary, six years in ___18___ school, three years in junior secondary and three ___19___ in senior secondary. ___20___ the learners can then decide to join the world of work or further their careers by joining colleges or universities.

   A   B   C   D 
 16.   has   was   is  are 
 17.  new   old  former   next 
 18.  pre-primary   home   nursery   primary 
 19.  ears  term  period  years
 20.  Moreover  Therefore   Thereafter   And

 

Fill the gaps in questions 21 to 23 using the correct article.

 1. The girl needs help as she is. ___________________ orphan.
  1. a
  2. an
  3. the
  4. either
 2. ______________________ head teacher is teaching in grade four.
  1. A
  2. An
  3. The
  4. Her
 3. Mary has __________________ twin sister.
  1. a
  2. an
  3. the
  4. two

For questions 24 to 27, select the word with the same sound as the underlined.

 1. The car has a spare tyre.
  1. Tie
  2. Try
  3. Tire
  4. Tear
 2. She uses dye to hide her grey hair.
  1. Die
  2. Buy
  3. Dice
  4. Tie
 3. When he got home his feet were covered with mud.
  1. Fit
  2. Feast
  3. Fast
  4. Foot
 4. I did not feel any pain when the dentist removed the tooth.
  1. Fail
  2. Fees
  3. Fill
  4. File

For questions 28 to 30, fill the blank space with the best choice. 

 1. I was in the hall before it was. _______________________
  1. pool
  2. fool
  3. full
  4. pull
 2. We should read questions _____________________ before attempting to answer.
  1. two
  2. twice
  3. one
  4. three
 3. Every _______________________ counts in this election.
  1. vote
  2. fought
  3. bought
  4. fort

COMPOSITION

WRITING

Write an interesting composition about:

m                                                                MY BESTFRIEND 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

 1. C
 2. B
 3. D
 4. C
 5. A
 6. D
 7. B
 8. C
 9. A
 10. D
 11. C
 12. A
 13. B
 14. A
 15. B
 16. B
 17. A
 18. D
 19. D
 20. C
 21. B
 22. C
 23. A
 24. C
 25. A
 26. A
 27. C
 28. C
 29. B
 30. A
08
March

QUESTIONS  

 1. There were nine thousand, nine hundred and ninety people in a meeting. What is the number of people in symbols?
  1. 9000990
  2. 9990
  3. 9999
  4. 90999
 2. There were 3645 antelopes in a park. What is the place value of digit 3?
  1. Thousands
  2. Hundreds
  3. Tens
  4. Ones
 3. In a test, five learners had their scores as follows:
  Jane - 386
  Peris - 412
  Kamau - 400
  Akello - 299
  Dennis - 397
  Dennis was the ___________________ position
  1. first
  2. second
  3. third
  4. fifth
 4. In a farm, a farmer has 26301 pigs. What is the total value of digit 6 in the number of pigs?
  1. 6000
  2. Thousands
  3. 600
  4. Hundreds
 5. Mary bought a bag for sh.350 and a pair of shoes for sh. 70. How much did she pay?
  1. sh. 280
  2. sh. 320
  3. sh. 380
  4. sh. 420
 6. Tom stayed at his uncle's place for 9 weeks. How many days are these?
  1. 54
  2. 63
  3. 90
  4. 16
 7. 32 ÷ 8 = 8 x _____ = 32
  1. 3
  2. 5
  3. 4
  4. 6
 8. A trader had 380 eggs. He sold 150 of them. How many eggs remained?
  1. 230
  2. 330
  3. 130
  4. 530
 9. What is the time?
  G4mathT1T23001Q9
  1. Six o'clock
  2. Quarter to six o'clock
  3. Half past nine o'clock
  4. Quarter past five o'clock
 10. We sell or buy milk in
  1. kilograms
  2. metres
  3. litres
  4. kilometres
 11. Name the shapes below
  G4mathT1T23001Q11
     A   B   C 
   A.   oval   rectangle   circle 
   B.  circle   square  oval  
   C.  circle   rectangle   oval 
   D.  circle   triangle  oval 
 12. In a national park there were 362 lions, 652 warthogs, 403 hyenas and 215 antelopes. Arrange their numbers from the smallest to the largest.
  1. 652, 403, 215, 362
  2. 215, 362, 403, 652
  3. 362, 652, 403, 215
  4. 652, 403, 362, 215
 13. Take away 48 from 372 =
  1. 324
  2. 334
  3. 420
  4. 336
 14. Multiply: 9 x0 =
  1. 9
  2. 0
  3. 90
  4. 900
 15. A 500 shilling note is equal to ______________________ one hundred shilling notes.
  1. 5000
  2. 500
  3. 50
  4. 5
 16.    H          Min
    23          43
  −10          27 
                        
  1. 13hr 24 min
  2. 34hr 10 min
  3. 13hr 16 min
  4. 33hr 70 min
 17. An eighth of 24 is
  1. 12
  2. 8
  3. 4
  4. 3
 18. Write the number shown in the abacus
  G4mathT1T23001Q18
  1. 649
  2. 469
  3. 946
  4. 648
 19. Sasha had 30 sweets. She shared the sweets equally among her 6 friends. How many sweets did each of them get?
  1.  24
  2. 5
  3. 6
  4. 36
 20. Which one is heavier, 5kg of sand or 5kg of wool?
  1. Sand
  2. Wool
  3. Both
  4. None
 21. Fill in the missing number
  101, 106, 111, 116,________________________
  1. 121
  2. 111
  3. 120
  4. 122
 22. Put together 953 and 47
  1. 990
  2. 900
  3. 906
  4. 1000
 23. Our head teacher had a sh. 1000 note. She bought a dress for sh. 800. What was her balance?
  1. sh.1800
  2. sh.600
  3. sh. 200
  4. sh. 400
 24. A ____________________________ is a need in our daily life.
  1. bicycle
  2. television
  3. toy car
  4. food
 25. What is the time from the digital clock?
  G4mathT1T23001Q25
  1.  Fifteen minutes to one
  2. Half past one
  3. Fifteen minutes past one
  4. One minute to five
 26. A petrol tank had 749 litres of petrol. The motorcars used 360 litres. How much petrol remained in the tank?
  1. 289 litres
  2. 389 litres
  3. 1109 litres
  4. 429 litres
 27. Complete
  3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =
  _______ X ________ = ________
  1. 9 X 3 = 27
  2. 2 X 9 = 18
  3. 6 X 3 = 12
  4. 3 X 6 = 18
 28.  
  G4mathT1T23001Q28
  1. 56
  2. 7
  3. 8
  4. 9
 29. Ali walked from the gate to the flag post then to the staffroom.
  G4mathT1T23001Q29
  What is the distance from the gate to the staffroom?
  1. 6 metres
  2. 9 metres
  3. 18 metres
  4. 12 metres
 30. How do you move from A to B then to C?
  G4mathT1T23001Q30
  1. Move straight then turn left 
  2. Move straight then turn right 
  3. Turn right then move straight 
  4. Turn left then move straight

MARKING SCHEME

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. D
 6. B
 7. C
 8. A
 9. B
 10. C
 11. C
 12. B
 13. A
 14. B
 15. D
 16. C
 17. D
 18. A
 19. B
 20. D
 21. A
 22. D
 23. C
 24. D
 25. C
 26. B
 27. D
 28. D
 29. C
 30. A
08
March

CREATIVE ART AND SOCIAL STUDIES;

 1. Which one of the following animals provides security at home?
  1. Rabbits 
  2. Dogs
  3. Horses
  4. Cows.
 2. Mwema wanted to make water both clean and safe for use. Which method will he use?
  1. Boiling
  2. Filtering
  3. Adding sugar
  4. Putting in a glass.
 3. A grade 4 learner saw the sign below during her visit to the city. What does the sign indicate?
  GRD4SSTQN3
  1. Zebra crossing.
  2. Traffic lights.
  3. Pedestrian crossing.
  4. Streel lights.
 4. Which one of the following is a man made source of heat?
  1. Water 
  2. food
  3. Sun
  4. Jiko.
 5. Tim saw the following plant during a school trip. What is the name of the plant?
  GRD4SSTQN5
  1. Acacia 
  2. Maize
  3. Cactus
  4. Pineapple.
 6. Fine soil is also
  1. course 
  2. smooth
  3. hard
  4. rough.
 7. Which of the following parts of plants is found inside the soil?
  1. Leaves 
  2. Branches
  3. Stemt
  4. Roots.
 8. The animal below gives us
  GRD4SSTQN8
  1. A meat and pork
  2. milk and meat
  3. wool and meat
  4. milk and wool.
 9. Which one of the following is a safe place?
  1. Inside the bush.
  2. On the streets.
  3. Police station.
  4. At the river.
 10. Which one of the following is a cultural activity?
  1. Music festival.
  2. Running in the field.
  3. Cleaning the environment.
  4. Collecting litter.
 11. What can we do to keep ourselves warm?
  1. Jump.
  2. Take a shower.
  3. Take a nap.
  4. Wear warm clothes.
 12. Which weather symbol below shows calm weather?
  GRD4SSTQN12
 13. Plants grow from the
  1. soil 
  2. fruits
  3. seeds
  4. flowers.
 14. Wambu wanted to fetch water. Which one of the following will she likely not fetch from?
  1. Rivers 
  2. Dams
  3. Ponds
  4. Rocks.
 15. Which is the main source of light?
  1. Candle 
  2. Sun
  3. Moon
  4. fire
 16. Round songs are sung in
  1. groups 
  2. solo
  3. two's
  4. church.
 17. 'Kenya ni nchi yetu' is a                      song.
  1. sacred
  2. welcome
  3. patriotic
  4. folk
 18. We can show our                   while singing.
  1. books
  2. hands
  3. feelings
  4. styles
 19. A horn is a wind instrument and it produces sound by
  1. striking 
  2. hitting
  3. plucking
  4. blowing.
 20. We respond to the                   in a singing game.
  1. drumist
  2. soloist
  3. teacher
  4. parent
 21. We need enough                    to make body movements during dancing.
  1. space 
  2. legs
  3. eyes
  4. songs
 22. Short, long and silent                  can create rhythm.
  1. people
  2. sound
  3. volume
  4. words
 23. When we are performing music, people who listen to us are called
  1. friends
  2. parents
  3. audience
  4. guests.
 24. Simple tunes make a
  1. rhythm
  2. melody
  3. sound
  4. speed.
 25. We sing the national anthem at school on
  1. Tuesday and Friday
  2. Monday and Sunday
  3. Saturday and Friday
  4. Monday and Friday.
 26. Plasticine is used for
  1. colouring
  2. drawing
  3. modelling
  4. painting.
 27. Jane named items used when colouring.Which one is correct?
  1. Sharpener
  2. Rubbers
  3. Papers
  4. Crayons
 28. Which line is this?
  GRD4SSTQN28
  1. Curved 
  2. Straight
  3. Zigzag
  4. Oval.
 29. Name the musical instrument below. 
  GRD4SSTQN29
  1. Sanga 
  2. Shaker
  3. Guitar
  4. Whistle.
 30. Which soil is the best for modelling?
  1. Clay
  2.  Loam
  3. Sand
  4. Silt.
 31. The Kenya national anthem has how many stanzas?
  1. Two 
  2. Three
  3. Four
  4. Five
 32. Makau was asked by his teacher to name sources of water. He got all the answers correct except
  1. rivers 
  2. rainfall
  3. dams
  4. jerican
 33. Below is a picture of the National flag of Kenya. The colour marked X is 
  GRD4SSTQN33
  1. white
  2. green
  3. red
  4. black
 34. We cannot model a                with soil.
  1. car
  2. cow
  3. piece of paper
  4. desk.
 35. Asha was washing her fruits before eating them. Eating unwashed fruits can cause
  1. malaria
  2. cholera
  3. happiness
  4. hunger

PART 2: Choose a section you have prepared for. Each section is 10 marks

CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION

 1.                   denied Jesus 3 times.
  1. Peter
  2. John
  3. Judas
  4. Devil
 2. The wise men were led by                   to see baby Jesus.
  1. sun
  2. moon
  3. star 
  4. an angel
 3. Who was stoned to death?
  1. Daniel 
  2. Stephen
  3. Jesus
  4. Elijah.
 4. Jacob had how many sons?
  1. 11 
  2. 9
  3. 10
  4. 12
 5. our leaders                   We should not,
  1. obey
  2. abuse
  3. respect
  4. love
 6. Samuel lived with                  who was a priest..
  1. john 
  2. Elisha 
  3. Eli 
  4. Elijah
 7. David killed Goliath with a sling and a
  1. stone 
  2. spear
  3. arrow
  4. rod.
 8. Who was thrown into lion's den?
  1. Daniel 
  2. Joseph
  3. Moses
  4. David.
 9. The disciples waited for the Holy spirit in
  1. Nazareth
  2. Jerusalem
  3. Bethlehem
  4. Canaan
 10. Deaf people do not
  1. talk
  2. hear
  3. see
  4. walk
 11. Man was created on the                  day.
  1. 2nd
  2. 6th
  3. 7th
  4. 5th
 12. Jesus rose on which                     day?
  1. 4th
  2. 7th
  3. 3rd
  4. 1st
 13. How many times did God call Samuel?
  1. 2
  2. 5
  3. 4
  4. 6
 14. The last book in the Bible is
  1. Revelation
  2. Malachi
  3. John
  4. Luke
 15. The figure below shows an ark. Who among the following people built the item below?
  GRD4SSTQN50
  1. Moses
  2. Noah
  3. Peter
  4. Jesus

ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION

 1.  How many times do Muslims pray in a day?
  1. 3
  2. 10
  3. 25
 2. Minimum amount on which zakat is payable is
  1. sadaqa
  2. maal
  3. nisab
  4. masakin
 3. The attribute of Allah (SWT) As-Salaam means
  1. peaceful
  2. merciful
  3.  holy one
  4. gracious.
 4. The cave which the prophet and Abubakar entered during Hijra was
  1. Thour 
  2. Hira
  3. Khaf
  4. Hudaybiyyah.
 5. Muhajjirun were the people of
  1. Makkah
  2. Madina
  3. Yemen
  4. yathrib.
 6. Which surah do Muslims should recite in every swalah?
  1. Iklas
  2. Nas
  3. Fatiha
  4. Baqara.
 7. Muslims celebrate Eidul Aadhaa in the month of
  1. Ramadhan
  2. Rajab
  3. Dhul hijja
  4. Dhul qaara.
 8. Prophet went for Isra wal miraj in the month of
  1. Rajab
  2. Safar
  3. Shaban
  4. Muharram.
 9. "People are entering religion of Allah in groups" is verse from surah
  1. Maun
  2. . Fiyl
  3. Nasr
  4. Quraish.
 10. Complete the following hadith of the prophet: "I have been sent for the purpose of perfecting....."
  1. bad morals
  2. killing non-Muslims
  3. good morals
  4. knowledge.
 11. Before eating Muslims should say
  1. Bismillah
  2. Alhamdullilah
  3. Allahu Akbar
  4. Oh Jesus.
 12. Attribute of Allah (SWT) "Al-Malik" means
  1. Provider
  2. King
  3. Knowing
  4. Judge.
 13. The angel that records good deeds is
  1. Atid
  2. Mikail
  3. Ridhwan
  4. Raqib.
 14. The first prophet of Allah was
  1. Idris
  2. Adam
  3. Isa
  4. Nuh.
 15. The urine of a baby girl is classified as
  1. heavy Najis
  2. . light Najis
  3. medium
  4. muqaffafa.

MARKING SCHEME 

SOCIAL STUDIES

 1. B
 2. A
 3. B
 4. D
 5. C
 6. B
 7. D
 8. B
 9. C
 10. A
 11. D
 12. D
 13. A
 14. D
 15. B
 16. A
 17. C
 18. C
 19. D
 20. B
 21. A
 22. B
 23. C
 24. B
 25. D
 26. C
 27. D
 28. C
 29. B
 30. A
 31. B
 32. D
 33. B
 34. C
 35. B

C.R.E

 1. A
 2. C
 3. B
 4. D
 5. B
 6. C
 7. A
 8. A
 9. B
 10. B
 11. B
 12. C
 13. C
 14. A
 15. B

I.R.E

 1. B
 2. D
 3. B
 4. C
 5. C
 6. A
 7. B
 8. C
 9. D
 10. A
 11. B
 12. A
 13. C
 14. B
 15. B
08
March

 QUESTIONS ;

 1. When we have teeth problems, we should consult a
  1. surgeon 
  2. dentist
  3. physician
  4. meteorologist.
 2. Which of the following materials would you use to mop a dirty classroom?
  GRD4SCIEQN2
 3. Medicine should be stored out of reach of
  1. adults
  2. young children
  3. boys
  4. girls.
 4. Syrup or liquid medicines are stored in
  1. envelopes 
  2. buckets
  3. cabinet
  4. bottles.
 5. Ash is used instead of a in the latrine.
  1. detergent
  2. soap
  3. disinfectant
  4. mop
 6. The window should be               while sweeping.
  1. open .
  2.  closed
  3. broken
  4. hidden
 7. Food that has been cooked can be stored in a
  1. refrigerator 
  2. store
  3. oven
  4. container.
 8. Eating too little food causes
  1. obesity 
  2. diabetes
  3. malnutrition
  4. headache.
 9. Small pieces of soap that remain after use can be used to make
  1. soap cubes
  2. soap gel
  3. small soaps
  4. soap flakes.
 10. Which is the date after which the contents of the package should not be used?
  1. Manufacturing date.
  2. Using date.
  3. Store date.
  4. Expiry date.
 11. Expired food can make us                 when eaten
  1. obese 
  2. sick
  3. happy
  4. grow old
 12. The following are personal items.
  GRD4SCIEQN12
  They should
  1. not be shared 
  2. be shared
  3. be damped
  4. not be cleaned.
 13. Which of the following is a fruit that we eat?
  1. Cucumber
  2. Carrot
  3. Tomato.
  4. Orange
 14. A ripe banana is an example of
  1. energy-giving food
  2. body building food
  3. protein giving food
  4. protective food.
 15. Children should                    to grow healthy.
  1. cry
  2. fight
  3. sing
  4. play
 16. Which of the following foods is good for our teeth?
  GRD4SCIEQN16
 17. A comfortable bed should have
  1. sacks 
  2. old clothes
  3. mattress
  4. sisal fibres.
 18. Jane was feeling pain in her stomach. Where should she be taken for checkup?
  1. Clinic 
  2. Church
  3. Home
  4. Chemistry shop.
 19. The cleaning tool below is used for 
  GRD4SCIEQN19
  1. washing
  2. mopping
  3. sweeping
  4. farming.
 20. Which one of the following is an external parasite in livestock bodies?
  1. Flies 
  2. Bees
  3. Moles
  4. Ticks.
 21. Jane wrote protective foods on a flash card. Which one is not among the list?
  1. Pawpaw 
  2. Quavers
  3. Sugarcane
  4. Pumpkin.
 22. John's family boils water before drinking. This is inorder to
  1. drink while still warm
  2. reduce body size
  3. store it
  4. kill germs.
 23. Which one of the following is a dirt found in the kitchen?
  1. Soil dirt.
  2. Fat dirt.
  3. Grease dirt.
  4. Shoe polish dirt.
 24. Grade four learners wanted to make a soccer ball. Which of the following materials will they not need to use?
  1. Old clothes.
  2. Old news papers.
  3. Staple pins.
  4. Sisal strings.
 25. Which one of the following is not a warm up activity?
  1. Walking like a chameleon.
  2. Running.
  3. Lifting hands.
  4. Press ups
 26. A grade 4 pupil was advised to play to have a good health. Which of the following is a safe place to play?
  1. Near bushes.
  2. At river banks.
  3. School field.
  4. Near swimming pool.
 27. Which part of the body is used to dribble a ball?
  1. Hands 
  2. Chest
  3. Head
  4. Legs.
 28. Which one of the following is not a reason why we should go for swimming? To
  1. enjoy ourselves
  2. drown
  3. learn swimming skills
  4. gain strength.
 29. Which of the following is a healthy habit that promote our well-being?
  1. Taking snacks.
  2. Drinking soda.
  3. Eating varied diet.
  4. Washing clothes.
 30. Akinyi was asked to name a teeth related problem. Her correct answer was
  1. Bad breath
  2. Dry lips
  3. White teeth
  4. Nose bleeding.
 31. The food that is taken in small amounts in between the main daily meals is called
  1. lunch 
  2. supper
  3. snacks
  4. breakfast.
 32. Which one of the following is a personal item?
  GRD4SCIEQN32
 33. One way that can help to manage teeth related problems is by
  1. Brushing our teeth regularly
  2. Eating cold food and drinks
  3. Eating sugary foods
  4. Visiting the dentist irregularly.
 34. Kijani wanted to clean her earthen kitchen. The following are tools he will need except
  1. sweeping twigs
  2. dust bin
  3. mop
  4. cop web remover.
 35. Which one of the following statements is false?
  1. We should drink hot tea to have healthy teeth.
  2. We should brush our teeth to get rid of bad breath.
  3. You should only visit a dentist when your teeth hurts.
  4. Always eat healthy food to keep teeth strong.
 36. Wakoli wanted to clean the item below. The following materials are needed except 
  GRD4SCIEQN36
  1. sponge
  2. soap
  3. dust pan
  4. water.
 37. A place where we plant vegetables at home is known as
  1. nursery bed
  2. kitchen garden
  3. green house
  4. fish pond.
 38. Which one is the main source of vitamins from the ones shown below?
  GRD4SCIEQN38
 39. Which of the following plants is correctly matched with the part eaten?
  1. Onion.              -       Root
  2. Arrow roots.      -       Stem
  3. Sugarcane.        -      Leaves 
  4. Carrot.                -      Root
 40. Jesse was nose bleeding in class. Which of the following is the best way to help him?
  1. Ask him to wash the nose
  2. Let him lie facing upwards.
  3. Give him water to drink
  4. Do a head stand.
 41. We can store food in the following places except in a
  1. hot pot 
  2. cupboard
  3. plate
  4. refrigerator.
 42. A pumice stone is used to clean the
  1. foreceps 
  2. feet
  3. hair
  4. face.
 43. Grade 4 learners were asked to collect small animals. Which tool will they need to use?
  1. Forceps 
  2. Masks
  3. Gumboots
  4. Knives.
 44. Which of the following items can be used as field markers?
  1. Balls. 
  2. Skipping ropes
  3. Wood ash.
  4. Jersey.
 45. Which body part is used when performing free style stroke in swimming?
  1. Chest 
  2. Back
  3. Hands
  4. Legs
 46. Grade 4 learners were found playing the game below.
  GRD4SCIEQN46
  Which game were they playing?
  1. Tag of war
  2. Rope skipping
  3. Hopping
  4. High jump.
 47. At what time do farmers weed their farms?
  1. Dry season.
  2. Rainy season.
  3. Windy season.
  4. Cold season.
 48. Which farm tool is used to cut small bushes in the compound?
  1. Axe 
  2. Jembe
  3. Slasher
  4. Scissors
 49. Which one of the following is not a use of water at home?
  1. Washing utensils.
  2. Washing clothes.
  3. Taking a bath.
  4. Cleaning jembe.
 50. Why do farmers apply manure on plants? To
  1. add water
  2. give them nutrients
  3. prevent erosion
  4. add soil.

 MARKING SCHEME SCIENCE

 1. B
 2. A
 3.  B
 4. D
 5. C
 6. A
 7. A
 8. C
 9. B
 10. D
 11. B
 12. A
 13. C
 14. D
 15. D
 16. B
 17. C
 18. A
 19. C
 20. D
 21. C
 22. D
 23. B
 24. C
 25. A
 26. C
 27. B
 28. B
 29. C
 30. A
 31. C
 32. B
 33. A
 34. C
 35. A
 36. C
 37. B
 38. C
 39. D
 40. B
 41. C
 42. B
 43. A
 44. C
 45. C
 46. B
 47. B
 48. C
 49. D
 50. B