Stella

Stella

30
August

Some mazungumzo yafuatayo kisha ujibu maswall 1-5.

(Mwalimu na wanafunzi wanajadiliana kuhusu umuhimu wa kuyatunza mazingira)

Mwalimu:     Hamjambo wanafunzi?
Wanafunzi:  (Wakiamka sawia) Hatujambo mwalimu, shikamoo.
Mwalimu:    Marahaba (Anawaashiria wakae. Wote wanaketi na kushukuru.) Naam, leo ningependa tuzungumze kuhusu namna na umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa hivyo...
Matayo:       (Anaunyanyua mkono wake) Samahani mwalimu, mazingira ni nini?
Mwalimu:    (Akitabasamu) Matayo huishi vituko! Ndilo nililotaka kueleza. Mazingira ni yale yote yanayotuzunguka. Hebu pendekezeni njia mbalimbali za kuyatunza mazingira
Manyanga: Nadhani ni vyema kukata nyasi ndefu ili kuharibu makao ya mbu.
Kaisari:       Ni vyema pia kutunza vyanzo vya maji kama vile mito, chemichemi, mabwawa na maziwa.
Pendo:        Nikiongezea, si vyema kutumia mbolea nyingi zaidi hasa za madukani ili tusiyaathiri maji na udongo.
Mwalimu:    Nimefurahia mno michango yenu. Zipo njia nyingi za kuyatunza mazingira. Kimsingi, umuhimu wa kuyatunza mazingira ni kuwafanya viumbe waishi maisha salama.

 1. Mazungumzo haya yaliandaliwa majira ya saa ngapi? 
  1.  Saa sita adhuhuri. 
  2.  Saa mbili asubuhi. 
  3.  Saa kumi jioni. 
  4. Hatujaelezwa.
 2. Ili kuonyesha heshima kuu, mwalimu alipowaamkia wanafunzi, wote 
  1. walisimama ili kupokea salamu yake.
  2. walitaka kuchangia katika majadiliano 
  3.  walitaka kujua maana ya mazingira.
  4. walitaja umuhimu wa kuishi katika mazingira safi.
 3. Ni mwanafunzi yupi aliyemkatiza mwalimu alipokuwa akiongea?
  1. Manyanga .
  2. Matayo
  3. Kaisari
  4. Pendo
 4. Kulingana na mazungumzo haya, yote yanayotuzunguka ndiyo   
  1. mazingara.
  2. hewa.
  3.  miti.
  4. mazingira. 
 5. Mwishoni, mwalimu alifurahishwa na nini?
  1. Heshima ya wanafunzi wake.
  2. Umuhimu wa kuyatunza mazingira.
  3. Michango ya wanafunzi wake.
  4. Njia mbalimbali za kuyatunza mazingira.

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 6 hadi 8.

Siku moja paka na mbwa walienda karamuni. Mwenyeji wao, panya, aliwakaribisha kwa mikono miwili. Wageni waliketi sebuleni kwenye makochi maridadi, mekundu, kama damu.

“Habari za mtokako?" Panya aliwaamkia wageni kwa heshima. "Njema sana!” wageni walijibu pamoja huku wakitabasamu. Baadaye, panya aliwasha runinga na kuwaambia wageni wake, “Tazameni televisheni. Mimi naelekea mekoni kuwapikia chakula.” Mara, huyoo! Akaenda jikoni. Haraka, alipika nyama na kuitia mchuzi wa maziwa.

 1. Paka na mbwa waliandaliwa nini na mwenyeji wao?
  1. Nyama na maziwa
  2. Njugu na maziwa.
  3. Maziwa na mifupa.
  4. Chai na nyama.
 2. Kabla ya panya kuelekea mekoni,
  1. aliwaandalia wageni wake chakula.
  2. aliwasha televisheni.
  3. alipika nyama.
  4. alitia maziwa katika nyama.
 3. Panya alienda jikoni 
  1. kuwasha runinga.
  2. kununua chakula.
  3. kupika chakula. 
  4. kuwakaribisha wageni.
 4. Kati ya hawa, ni mnyama yupi hajatajwa katika ufahamu?
  1. Paka
  2. Panya
  3. Mbwa
  4. Sungura

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 9 hadi 12. 

Lengo la elimu ni kumsaidia mtoto kukuza ujuzi na vipawa na kukuza maadili ya maisha pamoja na maisha ya kiroho. Leo, mwalimu si mkufunzi au msimamizi bali ni msaidizi na mwelekezi. Hapa, mwalimu hudokeza au kutoa habari za juujuu tu. Ni jukumu la mwanafunzi kuleta umakinifu na kutafuta undani wa habari za mwalimu. Bila shaka, mwalimu anatarajiwa kumsaidia mwanafunzi katika kuufikia undani huo. Mwalimu hampi mwanafunzi ujuzi wowote bali humwonyesha jinsi anavyoweza kuupata ujuzi yeye mwenyewe. Mtoto anapozaliwa, ujuzi huwa ndani yake nao husubiri kuamshwa. Mwalimu amwonyeshe mtoto pale ujuzi ulipo na jinsi anavyoweza kuufanyia mazoezi hadi utokeze vilivyo na kumfaa.

 1. Kulingana na kifungu, baada ya mwalimu kudokeza jambo fulani, mwanafunzi 
  1. atatafuta ukweli kulihusu. 
  2. atamtegemea katika kila jambo.
  3. ataweza kupita vizuri katika mitihani.
  4. atashindwa kabisa kumwelewa.
 2. Kabla ya ujuzi ulio ndani ya mtoto kuonekana, ni lazima ujuzi huo
  1. uongozwe.
  2. uamshwe.
  3. utokeze.
  4. ugunduliwe.
 3. Katika miaka ya sasa, mwalimu ni
  1. mkufunzi na msimamizi.
  2. msaidizi na mkufunzi.
  3. mwelekezi na msimamizi.
  4. mwelekezi na msaidizi.

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 13 hadi 15. 

Serikali ya nchi hii inawataka watoto wote wapelekwe shuleni wakasome kwa sababu masomo ndio ufunguo wa maisha. Watu wanaowaajiri watoto hata wasisome wanafaa kuhukumiwa ili kupunguza maovu kama hayo.

Mtoto ambaye hana elimu siku hizi huwa na shida nyingi kupita kiasi kwa sababu hawezi kupata ajira nzuri ukubwani. Hii ndiyo sababu serikali inahimiza kila mtoto kupata elimu. Zamani, watoto hawakuwa wakisoma kwa sababu hawakujua umuhimu wa elimu maishani
mwao.

Ili kuzuia magonjwa na njaa, elimu huwa muhimu. Ili kudumisha adabu njema na nidhamu, elimu huwa lazima. Watoto waliolemewa na masomo huwa wa kurandaranda mitaani, wezi au watendaji wa mambo mabaya katika jamii. 

 1. Ni gani si kweli kulingana na taarifa?
  1. Masomo ni muhimu maishani.
  2. Serikali inataka watoto wote wasome.
  3. Zamani, watoto wote walisoma.
  4. Ni vyema kuwaelimisha watoto.
 2. Kulingana na kifungu, mtoto ambaye hana elimu siku hizi 
  1. huwa na shida. 
  2. hupendwa na wengi.
  3. hupata kazi.
  4. huajiriwa.
 3. Katika aya ya mwisho, tumeambiwa kuwa watoto wasiosoma huweza kuwa 
  1. wezi na wafanyakazi. 
  2. wa kurandaranda na wenye bidii. 
  3. wenye bidii na wezi. 
  4. wa kurandaranda na wezi. 

Soma kifungu kifuatacho. Chagua jibu lifaalo zaidi kati ya yale uliyopewa  

Siku hiyo tulikuwa tumeingoja kwa hamu na ghamu. Sote tulifika ____16____ na mapema tukiwa tayari kuabiri ____17____ kuelekea mjini Mwambasani. Hii ilikuwa mara yangu ya ____18____ kuenda huko. Sikuwa nimewahi kwenda huko. Tuliingia ____19____ tukiwa na furaha sana. Mara dereva alilitia gari ufunguo na safari _____20_____

 1.  
  1. asubuhi
  2. jioni
  3. adhuhuri
  4. usiku
 2.  
  1. baiskeli
  2. basi
  3. ndege
  4. meli
 3.  
  1. moja
  2. mwisho
  3. tatu
  4. kwanza
 4.  
  1. njiani
  2. safari
  3. basini
  4. barabarani 
 5.  
  1. ikaanza
  2. ukaisha
  3. ikaendelea
  4. ukaanza

Katika swali la 21-30, jibu swali kulingana na maagizo uliyopewa.

 1.  Kati ya hizi, ni nomino ipi isiyo katika ngeli ya U-ZI?
  1. Uteo
  2. Uzi 
  3. Upishi
  4. Ufunguo.
 2. Tulimwona batamzinga akiogelea bwawani. Nomino iliyopigiwa mstari ni 
  1.  nominoambata.
  2. nomino ya wingi. 
  3.  nomino dhahania.
  4. nomino kitenzi jina.
 3. Kati ya maneno uliyopewa, ni lipi litakuwa la pili katika kamusi? 
  1. Mshikaki 
  2. Mswaki
  3. Msaada
  4. Msaragambo
   1. ii
   2. iv
   3. iii
   4. i
 4. Mkufu ni pambo ambalo huvaliwa .
  1. kichwani.
  2. miguuni. 
  3. shingoni.
  4. mikononi.
 5. Chagua sentensi iliyoakifishwa vibaya.
  1. Juma, Roda na Maria walialikwa shereheni. 
  2. Maembe maparachichi na mananasi hununuliwa wapi. 
  3.  Ukimwona, mwambie aje kwangu. 
  4. Je, mliwaona wanyama wapi mbugani?
 6. Ni upi wingi wa sentensi hii?  Karatasi ilichafuliwa na mtoto.
  1. Karatasi zilichafuliwa na watoto.
  2. Makaratsi yalichafuliwa na watoto.
  3. Karatasi zilichafuliwa na mtoto.
  4. Karatasi ilichafuliwa na watoto.
 7. Ni yupi kati ya hawa ni ndege wa porini?
  1. Kuku
  2. Bata 
  3. Batabukini
  4. Mwewe 
 8. Kitenzi imba katika kauli ya kutendwa huwa
  1. imbia.
  2. imbiwa.
  3. imbwa.
  4. imbaimba. 
 9. Chagua kinyume cha sentensi  ifuatayo:
  Mgeni amesimama karibu na mfalme. 
  1. Mgeni hajasimama karibu na mfalme
  2. Mwenyeji ameketi mbali na malkia
  3. Mwenyeji amesimama karibu na
  4. Mgeni ameketi mbali na malkia. 
 10. Kanusha kauli ifuatayo kwa usahihi.
  Wewe umeimba vizuri. Wewe
  1. haujaimba vizuri.
  2. umeimba vibaya.
  3. hujaimba vibaya.
  4. hujaimba vizuri.

MARKING SCHEME

 1. D
 2. A
 3. B
 4. D
 5. C
 6. A
 7. B
 8. D
 9. C
 10. A
 11. B
 12. D
 13. C
 14. A
 15. D
 16. A
 17. B
 18. D
 19. C
 20. A
 21. C
 22. A
 23. B
 24. C
 25. B
 26. A
 27. D
 28. C
 29. B
 30. D
30
August

Read the following conversation and then answer questions 1 to 5.

Mother: Come here my son. Bring your books with you books with you. I'd like us to check the arrangement of your work in every learning area. Come on, take the books out.

Son: Of late, I have been arranging my work neatly. Our class teacher, Miss Tari, told all of us the importance of doing so.

Mother: Please open your Mathematics exercise books, both class work and homework as I check English.

Son: Here, can't you see? This is how our Mathematics teacher wants us to arrange our work. Isn't it neat, mama?

Mother: Wow! I am very proud of both you and your teachers. All the work looks well arranged, neat, marked and corrections done. Indeed, you deserve a present from me, son! Come on let us go to the supermarket. I can't wait to get you a gift.

Son: Yees!

 1. What did the mother want to check  from his son's books?
  1. The amount of work given by the teachers
  2. The arrangement of her son's work.
  3. Some unmarked work, if any,
  4. The cleanliness of the son's books.
 2. Whose idea was it to always be arranging the work neatly? The
  1. mother's 
  2. son's
  3. class teacher's 
  4. pupils'.
 3. Towards the end of the conversation, the mother seems 
  1. disappointed.
  2. disorganised. 
  3. sad.
  4. happy. 
 4. Evidently, the mother thinks that the teachers
  1. are doing a good work.
  2. laze around mostly.
  3. arrange the pupil's work neatly.
  4. need to be transferred for a better work organization.
 5. Why did the son deserve a gift? 
  1. His work was quite disorganised.
  2. There was a supermarket near their  home.
  3. He had pleased his mother. 
  4. The teachers arranged his work well

Read the passage and then answer questions 6 to 9.

Otieno was playing with his younger sister outside the house. Their mother had told them not to kick the ball hard because it could hurt someone or break a window pane. Otieno kicked the ball to his sister. She kicked it back to him. After some time, Otieno decided to kick the ball hard to see whether his sister could catch it. His sister dived to catch the ball but missed it. The ball broke one of the window panes of the house. Otieno's mother was very angry with the children. She took away the ball and told them that they would not play with it again.

 1. According to the mother, kicking the ball hard would?
  1. hurt a window pane or break someone.
  2. break the window panes of the house
  3. hurt somebody accidentally.
  4. break a window pane or hurt somebody
 2. Which game do you think Otieno and his ball hard would sister were playing?
  1. Netball
  2. Football
  3. Basketball
  4. Handball 
 3. Why couldn't Otieno's sister catch the last ball?
  1. She feared to be hurt.
  2. It was kicked so hard.
  3. She wanted it to break the window pane
  4. She did not see it.
 4. What was the children's punishment?
  1. Not playing with the ball again.
  2. Not playing again.
  3. Using a different ball.
  4. Playing far from the house.

Read the passage and then answer questions 10 to 12.

Trees are always exciting to look at. Many people like their homes surrounded by trees. Many hotels are located in areas with many trees. When you look at a tree, what you see first is the bark that protects the tree trunk and branches. The bark at the bottom is old, rough and cracked. At the top, the bark is young and smooth.

The tallest tree alive today is over 360 feet high! It is a coast redwood growing in California in the USA. There is enough wood in its trunk to build over 300 houses! The other half is underground. These are the roots pushing their way through the thick earth. They can spread out through the soil as far the tree is high.

All people, young and old, should try to make the world beautiful by planting trees. Since the trees are already growing, we should take care of them.

 1. What have we been told about the redwood in California? It
  1. has a soft bark. 
  2. has a lot of wood in its bark.
  3. can build many houses.
  4. is good for firewood.
 2. The bark at the bottom of a tree
  1. is cracked, old and rough.
  2. can build over three hundred houses.
  3. looks smooth and young. It
  4. is rough, young and cracked.
 3. Trees should be planted by
  1. young people.
  2. old people.
  3. those who do not use them.
  4. all.

Read the passage and then answer questions 13 to 15.

I hardly slept that night. I kept on thinking about the following day. We were to have a school trip to Amboseli National Park. Those who had paid for the trip were lucky. They would see many wild animals like zebras, elephants, gazelles, buffaloes and giraffes among others. My parents had made the payment and I would accompany the other pupils.

We were to travel by bus. The bus arrived very early in the morning. The class teacher read the list as we boarded the bus. I selected a seat next to the window where I would enjoy looking outside as we travelled. 

 1. The first sentence means that the writer 
  1. slept very hard. 
  2. did not sleep at all.
  3. did not sleep well. 
  4. stayed awake the whole night.
 2. According to this passage, who were lucky?
  1. Those who planned to pay for the
  2. The pupils who did not pay for the trip. , 
  3. All the pupils in the writer's class. 
  4. Those who had paid for the trip. 
 3. Which of the following animals has not been mentioned in the passage?
  1. Lions
  2. Gazelles
  3. Zebras
  4. Elephants

Read the passage below. It contains blank spaces numbered 16 to 20. For each blank space, select the best alternative from the choices given.

Of all the learning areas, I like Mathematics more. It is my ___16___ because I never have difficulty with it and always get good marks in tests. I suppose I am ___17___ to be born with a clear-thinking brain. The wonderful thing about Mathematics is that besides the ___18___
there's nothing else to remember. Every step in solving a ___19___ is done logically. Unlike in some other learning areas, remembering dates and other facts is hard compared with the ease and ___20___of Mathematics reasoning

 1.  
  1. wonderful
  2. better
  3. subjects
  4. favourite
 2.  
  1. cursed 
  2. genious
  3. lucky
  4. luckier
 3.  
  1.  formulae
  2.  notes
  3.  punishments
  4. homework
 4.  
  1. question 
  2. problem
  3. equation .
  4. division
 5.  
  1. simple
  2.  simplified
  3. simply
  4. simplicity

For questions 21 to 23, choose the correct question tags to complete the sentences.

 1. Yesterday you were late for classes,
  1. weren't you? 
  2. were you?
  3. aren't you?
  4. are you?
 2. I am the best dancer in our school,
  1. am I?
  2. aren't I?
  3. can't I?
  4. isn't it?
 3. She did not come to school yesterday,
  1. didn't he? 
  2. did he?
  3. did she? 
  4. didn't she?

For questions 24 to 27, choose the correct order of adjectives to fill in the blank spaces 

 1. Wambua's room has a __________________ carpet. 
  1. red circular oval 
  2. red oval circular
  3. oval red circular
  4. oval circular red
 2. Mr. Jakoya wears a _________________ jacket. 
  1. baggy, big old 
  2. big old baggy
  3. baggy old big 
  4. big baggy old
 3. There is a ____________________ fort near Maserati animal orphanage.
  1. huge tall ancient
  2. tall ancient huge
  3. huge ancient tall
  4. tall huge ancient
 4. We saw a ________________ table in Miss Masumbuko's office
  1. small new oval
  2. new oval small 
  3.  small oval new
  4. new small oval

In questions 28 to 30, select the best alternative to fill in the blank spaces.

 1. Mwajuma and I __________________ visit the zoo next week.
  1. will
  2. shall
  3. are
  4. could
 2. The cabinet secretary ____________________ announce the results.
  1. shall
  2. are 
  3. is
  4. will
 3. They ___________________ bring us new toys tomorrow.
  1. shall not
  2. have 
  3. will
  4. are 

MARKING SCHEME

 1. B
 2. C
 3. D
 4. A
 5. C
 6. D
 7. B
 8. B
 9. A
 10. C
 11. A
 12. D
 13. C
 14. D
 15. A
 16. D
 17. C
 18. A
 19. B
 20. D
 21. A
 22. B
 23. C
 24. A
 25. D
 26. A
 27. C
 28. B
 29. D
 30. C
30
August
 1. What is the number 100093 written in words?
  1. One hundred and ninety three thousand.
  2. One hundred thousand and ninety three. 
  3. One million and ninety three.
  4. One thousand and ninety three.
 2. The population of four towns was recorded as 76 890, 23 908, 1700 and 6539 people respectively. What is the population of the four towns arranged in an ascending order?
  1. 76 890, 6539, 23 908, 1700 
  2. 23 908, 6539, 76 890, 1700
  3. 1700, 23 908, 6539, 76 890
  4. 1700, 6539, 23 908, 76 890
 3. What is the place value of digit 3 in the number 79.130?
  1. Thousandths 
  2. Hundredths
  3. Tenths
  4. Tens
 4. Work out;    462 900
                  + 219 098  
                 __________
  1. 681 998
  2. 271 998
  3. 281 998
  4. 681 832 
 5. What is the G.C.D. of 12 and 18?
  1. 72
  2. 6
  3. 18
  4. 3
 6. What is the total value of digit 8 in the number 58 431?
  1. 800
  2. 80 600.
  3. Thousands
  4. 8000
 7. Round off 8962 to the nearest hundred
  1. 8900
  2. 9000
  3. 8800
  4. 8960 
 8. Work out: 651 x 37 =
  1. 11087
  2. 23081
  3. 23 087
  4. 24 087 
 9. How many hours are there in 200 minutes?
  1. 31/3 hrs
  2. 3½ minutes
  3. 23/2 hrs
  4. 3½ hrs
 10. Calculate the perimeter of the figure below
  G5ET2022MathQ10
  1. 120cm 
  2. 44cm
  3. 36cm 
  4. 28cm
 11. Which one of these figures shows a reflex angle?
  1. G5ET2022MathQ11a
  2. G5ET2022MathQ11b
  3. G5ET2022MathQ11c
  4. G5ET2022MathQ11d
 12. 875 textbooks were given to seven schools. If each school received an equal share, how many books were given to each school?
  1. 6 125
  2. 882
  3. 125
  4. 868 
 13. Subtract 356 from 100 000,
  1. 100 356
  2. 199 644
  3. 99 644
  4. 64 400
 14. Work out; 3/+ 1/2
  1. 11/8
  2. 2/3
  3. 3/8 
 15. Jane drove from Kisumu to Nairobi and back. The distance between the towns she passed through are shown in the following diagram. Calculate the distance she covered
         G5ET2022MathQ15
  1. 350km 
  2. 315km 
  3. 702km 
  4. 700km 
 16. What is the place value of digit 7 in the number 975 608?
  1. Ten thousands
  2. 7 500
  3. 7000
  4. 70 000 
 17. Kamau weighs 59km and Joyce weighs 63.5kg. What is the difference in their mass?
  1. 1.2kg 
  2. 8.0kg 
  3. 3.2kg 
  4. 4.5kg
 18. During Mwangi's birthday party 3/5 of his cake was eaten. What fraction of the cake was left?
  1. 1/5 
  2. 3/5 
  3. 1/10 
  4. 2/5 
 19. Karegi travelled for 5½ hours. For how many minutes did he travel?
  1. 330 min
  2. 330 hrs
  3. 30 min
  4. 300 min
 20. Wanja bought 40 oranges. She later found out that 1/8 of them were bad. How many oranges were good?
  1. 20
  2. 25
  3. 35
  4. 5
 21. Arrange the fractions in order from the largest to the smallest.
  5/61/33/45/8 
  1. 5/63/45/81/3
  2. 1/35/83/45/6
  3. 5/65/83/41/3
  4. 5/85/63/41/3
 22. What will be the time 30 minutes after time shown on the clock face below?
         G5ET2022MathQ22
  1. 12.15 
  2. 12.30
  3. 12.45
  4. 1.45 
 23. Susan carried 2kg of sugar and James carried 10kg of cotton. Who carried a heavier load? 
  1. Susan 
  2. James 
  3. Both
  4.  None 
 24. Find the area of the figure below
            G5ET2022MathQ24
  1. 800cm²
  2. 400cm²
  3. 60cm²
  4. 120cm²
 25. Work out: 519 x 823
  1. 6 747 
  2. 427137
  3. 53 457 
  4. 427 037 
 26. Find the volume of a cuboid measuring 5cm by 6cm by 4cm.
  1. 160cm3
  2. 15cm3 
  3. 30cm3
  4. 120cm3
 27. Add: 0.034 + 0.1 + 20 + 1.001 
  1. 3.1341
  2. 31.3411
  3. 30.001 
  4. 20.1341
   The table below shows the attendance of farmers of a meeting. Use it to answer questions 28 - 30
                                 G5ET2022MathQ27
 28. How many farmers attended the meeting on Monday.
  1. 55
  2. 45
  3. 40
  4. 50 
 29. How many farmers attended the meeting on Tuesday and Wednesday?
  1. 70
  2. 40
  3. 30
  4. 90 
 30. How many farmers attended the meeting for the whole week?
  1. 180
  2. 190
  3. 185
  4. 200

MARKING SCHEME

 1. B
 2. D
 3. B
 4. A
 5. B
 6. D
 7. B
 8. D
 9. A
 10. B
 11. C
 12. C
 13. C
 14. C
 15. D
 16. A
 17. D
 18. D
 19. A
 20. C
 21. A
 22. C
 23. B
 24. A
 25. B
 26. D
 27. D
 28. D
 29. A
 30. C
08
February

QUESTIONS

 1. Draw and colour two runners exchanging a relay baton  (1mk)
  ACM Q9 rectangle G5 ET3 2022
 2. Use the diagram below to answer questions that folllow
              PHE Q2 G5 ET3 2022
  1. The above facility is used when playing a  __________________________________ event calles ______________________ (2 marks)
  2. Name the parts labelled (3mks)
   1. ______________________________________
   2. ______________________________________
   3. ______________________________________
 3. List two rope skippikg skill  (2 marks)
  1. ___________________________________________
  2. ___________________________________________
 4. Write down two importance of sliding when playing softball     (2mks)
  1. _________________________________________________
  2. _________________________________________________
 5. What do you call the players that play the game of rounders?  (2mks) _______________________ and _____________________
 6. List three basic equipment that are used in volleyball. (3mks)
  1.  __________________________________________________
  2. ___________________________________________________
  3. ___________________________________________________
 7. Each team in the game of Kabaddi has ___________________________________________  players at the start of the game (1mk)
 8. Name the following equipment used in tag rugby game    (3mks)
  PHE Q2 G5 ET3 2022
 9. There are ____________________________ _______phases used when performing standing discus technique. (3, 4, 6) (1mk)

MARKING SCHEME

 1. Picture of children exchanging a relay button
 2.  
  1. field, long jump
  2. A-runway
   B - take off board
   C - Landing pit
 3. Straddle, straddle cross, skier, heel, taps
 4. prevent injury, avoid a tag, make a diversion, because it is the quickest way to the base
 5. fielders and battlers
 6. net, ball, posts
 7.  
  1. training cones
  2. tag belt
  3. rugby ball
 8. 4
08
February

 ART AND CRAFT

 1. List three categories of colour (3mks)
  1. _________________________________
  2. _________________________________
  3. _________________________________
 2. What are the two techniques used in weaving? (2mks)
  1. __________________________________
  2. __________________________________
 3. When making a drawing composition you either make a vertical or horizontal layouts. The vertical layout is also called ______________________ while the horizontal layout is also called _________________________ (2mks)
 4. What do you call the type of drawing that involves drawing arrangement of man-made or natural things? ________________(1mk)
 5. List two techniques that are used to show value on drawn objects (2mks)
  1. ___________________________________
  2. ___________________________________
 6. In crayon etching technique, crayons can be made using _____________________ wax or ____________________wax. (2mrks)
 7. List three materials that can be carved in sculpture to make sculptural forms (3mks)
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________
 8. Name two techniques used when modelling items 2mks)
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
 9. Draw and colour a cooking stick (1mk)
  ACM Q9 rectangle G5 ET3 2022
 10. A _____________________________ is a simple type of loom that is made by tying four sticks hat four corners to make a frame and is used in weaving (1mk)
 11. _____________________________________ is the surface appearance of objects in the presence of light. (Shape, Colour) (1mks)
  (Total 20 mks)

MUSIC

 1. Name the following wind instruments. (2mks)
  1.  
   ACM Q1a G5 ET3 2022
   _____________________________________
  2.  
   ACM Q1b G5 ET3 2022
   ______________________________________
 2. The musical instruments shown above are played by ____________________________ them to produce sound.(1mk)
 3. List four types of songs. (4mks). 
  1. _________________________________________
  2. _________________________________________
  3. _________________________________________
  4. _________________________________________
 4. Write down the roles of the following participants in a folk song. (3mks) a
  1. Instrumentalists ____________________________________
  2. Soloist ___________________________________________
  3. Singers ___________________________________________
 5. When two voices are in agreement while singing together they create ____________________________ in a song. (Imk)
 6. What do you call a song that is sung as a symbol of the unity among the member states of the East African Community?
  _______________________________________ (1mk)
 7. Fill in the gaps using the words in the box (3mks)
   costumes, ornaments, body adornment 
  1. The beads, necklaces, bracelets and anklets worn by dancers during the performance are called ____________________
  2. The paint decorations made on the body of dancers during performance are known as __________________________
  3. In folk dances the attire worn by dancers that are specially designed are known as ____________________________
 8. Name four participants in a folk dance (4mks)
  1. ___________________________________________
  2. ___________________________________________
  3. ___________________________________________
  4. ___________________________________________
 9. Draw the note symbol of a crotchet (1mk)
  ACM Q9 rectangle G5 ET3 2022
  (Total 20 marks)

MARKING SCHEME

ART & CRAFT

 1.  
  1. Primary colours
  2. Secondary colours
  3. Tertiary colours
 2.  
  1. Plain weave/ check weave
  2. twine weave
 3. potrait layout, landscape layout
 4. Still life drawing
 5.  
  1. Smudge technique
  2. Cross-hatching
 6. paraffin, bee
 7. wood, plastic, clay, stone, stabs, rubber
 8.  
  1. pinch
  2. coil
 9. Coloured picture of a cooking stick
 10. Dowel loom
 11. Colour

MUSIC

 1.  
  1. Abu
  2. Nzumari
 2. Blowing
 3. Lullaby, patriotic, scared, action, topical, popular, folk
 4.  
  1. play the instruments
  2. leads the singers in a performance
  3. respond to the soloist
 5. harmony
 6. East African Community Anthem
 7.  
  1. ornaments
  2. body adonment
  3. costumes
 8.  
  1. soloist
  2. response group
  3. instrumentalists
  4. dancers
 9.  
  ACM Ans9 G5 ET3 2022
08
February

HOMESCIENCE

 1. Write down two emotional changes that take place in pre-adolescents       (2mks)
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
 2. Fill in the table below using examples of common communicable diseases that affect people. (8mks)
   Skin diseases   Respiratory diseases   Insect transmitted diseases   Immunisable diseases 
   a) _______________ 
   b)________________ 
   a) _________________
   b)_________________
   c) _________________ 
   a) ___________________

    a) _______________ 
    b)________________
 3. Write down three aspects of good grooming (3mks)
  1. ______________________________
  2. ______________________________
  3. ______________________________
 4. What is an advertisement?(1mk) __________________________________________________________
 5. List two types of media that can be used in the advertisement of new product. (2mks) 
  1. _________________________________
  2. _________________________________
  3. _________________________________
 6. Identify the materials the following surfaces are made of     (4mks)
  1.  
   HSA Q6a G5 ET3 2022______________________________
  2.  
   HSA Q6b G5 ET3 2022___________________________
  3.  
   HSA Q6c G5 ET3 2022_____________________________
  4.  
   HSA Q6d G5 ET3 2022 _______________________________
 7. Chebet a pre-adolescent girl has been given money by her parents to buy christmas clothes and shoes. What factors do you think she is supposed to consider when choosing her shoes and clothes?  (4mks)
  1. _______________________________________
  2. _______________________________________
  3. _______________________________________
  4. _______________________________________
 8. _____________________________ involves making a buying decision in the right manner. (1mk)
 9. Use the words in the box to fill in the gaps (4mks)
   expiry date, impulse buying, shopping list, compare prices  
  1. It is always important to check the _____________________________ of the items you are buying.
  2. Planning for items to buy helps to avoid ____________________________________
  3. Use your _________________________________ when buying items that you need.
  4. You save money when you _____________________________________ and buy a similar item at a cheaper price.
 10. ______________________ is a nutritional deficiency disease and disorder that is caused by lack of enough proteins in the diet (1mk)
  (Total marks 30)

AGRICULTURE

 1. Grade five learners at Jikaze primary school started a club of planting climbing fruit trees. Imagine you are asked to advise them on ways of managing those climbing fruit trees to ensure they grow strong and heathy, give them five activities they can undertake to manage their climbing fruit trees (5mks)
  1. _____________________________________
  2. _____________________________________
  3. _____________________________________
  4. _____________________________________
  5. _____________________________________
 2. List three climbing fruit trees grade five learners are likely to plant in question 1 above (3mks)
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________
 3. Write two planting materials for climbing fruits the grade five learners can use to plant their climbing fruit trees in question 1 above. (2mks)
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
 4. Five grade tive learners made placards of various domestic animals 
  HSA Q4 G5 ET3 2022
  Identify the domestic animals mentioned by the five learners. (5mks)
  1. Joseph  ___________________________
  2. Andy _____________________________
  3. Asha ._____________________________
  4. Jerry ______________________________
  5. Kamau _____________________________
 5. Name the following gardening tools and equipment  (5mks)
  1.  
   HSA Q5a G5 ET3 2022__________________________________
  2.  
   HSA Q5b G5 ET3 2022____________________________________
  3.  
   HSA Q5c G5 ET3 2022___________________________________
  4.  
   HSA Q5d G5 ET3 2022_____________________________________
  5.  
   HSA Q5e G5 ET3 2022_______________________________________
 6. Define the following terms (8mks)
  1. Run off ___________________________________________________
  2. Soil recovery ________________________________________________________
  3. Soil conservation __________________________________________________________________
  4. Soil erosion _____________________________________________________________
 7. Draw and colour a diagram showing mulching in plants. (2mks)
                                                    


MARKING SCHEME

HOMESCIENCE

 1.  
  1. shyness
  2. mood swings
 2.  
  • Skin diseases - ringworms, scabies
  • Respiratory - coughs, colds, corona virus, T.B,
  • Insect transmitted - malaria
  • Immunisable - measles, chicken pox.
 3. Exercises, personal hygiene, dressing, care of clothes, etiquette ( any 3)
 4. It is a public notice that promotes a product or a service.
 5. Notice board, posters, billboards, word of mouth, phones, newspapers, radio, television (any 2)
 6.  
  1. wood
  2. tile
  3. cement
  4. glass
 7. shape and size, comfort, weather, age, colour, occasion, price (any 4)
 8. Wise buying
 9.  
  1. expiry date
  2. Impulse buying
  3. Shopping list
  4. Compare prices
 10. Kwashiorkor

AGRICULTURE

 1. watering, mulching, applying manure, weeding, training.
 2. passion fruits, raspberry, fruits, gooseberry fruits, grapes, kiwi fruits  (any 3)
 3. seeds, stem cuttings.
 4.  
  1. horse
  2. donkey
  3. pig
  4. dog
  5. cat
 5.  
  1. garden fork
  2. pruning shears
  3. watering can
  4. garden trowel
  5. garden insecticide sprayer
 6.  
  1. The excess water that flows on the ground surface after heavy rainfall
  2. The process of collecting soil from the depostition sites and using it to replace the lost top soil.
  3. Process of preventing the loss of the top layer of soil from erosion or contamination
  4. It is the carrying away of the top soil from one place to another
 7. Picture of mulched plant.
07
February

SOCIAL STUDIES

 1. ________________________________ is the people's way of life.  (1mk)
 2. Complete the hierarchy of school administration below. (3mks)
    SST Q2 G5 ET3 2022
 3. Write the origin of the following language groups (3mks)
             Language group               Origin
  1. Nilotes                    _______________________
  2. Cushites                 _______________________
  3. Bantu                      _______________________
 4. What do you call the growing of crops and rearing of animals _______________________________________ (1mk)
 5. List three resources found in Kenya. (3mks) 
  1. __________________________________________
  2. __________________________________________
  3. __________________________________________
 6. Define the following terms (2mks)
  1. Densely populated areas _________________________________________________
  2. Sparsely populated areas _________________________________________________
 7. _____________________________ is the weather condition of a place that is recorded for a long period of time. (1mk)
 8. Name the following physical features.    (3mks)
  1.  
   SST Q8a G5 ET3 2022   ___________________________
  2.  
   SST Q8b G5 ET3 2022      ____________________________
  3.  
   SST Q8c G5 ET3 2022____________________________
   (Total 30 marks)
 9. Draw a compass and indicate eight points (8mks)
                                                                                 
 10. Name the neighbours of Kenya to the   (4mks)
  1. South  __________________________________
  2. North  __________________________________
  3. East ___________________________________
  4. West ___________________________________
 11. Study the following pictures and write man-made or natural environment (4mks)
  1.   
   SST Q11a G5 ET3 2022____________________________
  2.  
   SST Q11b G5 ET3 2022_____________________________
  3.  
   SST Q11c G5 ET3 2022___________________________
  4.  
   SST Q11d G5 ET3 2022________________________________
 12. My school is in _______________________________ county. (1mk)

CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION ASSESSMENT 

 1. Grade five learners at Jipe Moyo Academy were told to arrange the following events that took place during the baptism of Jesus in order from the first one to the last (4mks) a
  1. Holy spirit came down in form of a dove.
  2. Heaven opened
  3. A voice was heard from heaven saying "This is my dear with whom I am pleased"
  4. Jesus was baptised
   How do you think they wrote the events?
   1. ____________________________________
   2. ____________________________________
   3. ____________________________________
   4. ____________________________________
 2. Jesus fed _____________________________ people with seven loaves of bread and a few fish (1mk)
 3. What was the name of Moses' father in-law? (1mk)__________________________________
 4. God used _________________________________to rescue baby Moses and keep him free from danger (1m)
 5. Use the words in the box to complete the paragraph.(5mks)
   diligently, courageous, honest, faithfully, Daniel 
  ________________________served king Belshazzar ___________________________. He was ____________________since he did not fear to tell the king God's message. Daniel was an ___________________________ servant of God. We should work    _____________________________ to serve God.
 6. List three sons of Noah (3mks)
  1. ________________________________________
  2. ________________________________________
  3. ________________________________________
 7. Write true or false after the statements. (5mks)
  1. Adam and Eve were placed in the garden of Gethsemane by God _______________________________________
  2. God told Adam and Eve not to eat the fruits of the tree of knowledge ______________________________________
  3. The snake tricked Adam ____________________________________
  4. Adam and Eve disobeyed God. _________________________________________
   (Total 20marks)

ISLAMIC RELIGIOUS ACTIVITIES

 1. The surah of the Qur'an that warns those who neglect prayers is _________________________________________
 2. The act of relying and trusting in Allah is known as ___________________________________
 3. The prayer place for the Hindus is ________________________________
 4. The fifth pillar of Iman is the belief in the _______________________________
 5. The attribute of Allah Al-Aalim means _________________________________
 6. The angels who record our deeds are _______________________ and ________________________________
 7. They are neither male nor female. Who are they? _____________________________________
 8. How many prophets are mentioned in the Qur'an? _____________________________________
 9. The last prophet of Allah to be sent to the world was ____________________________________
 10. The 4 o'clock fardh salat is ________________________________
 11. The foster mother of the prophet was ________________________________
 12.  Mention one quality of prophet Muhammad _____________________________________
 13. The pillar of Islam that encourages sharing is  ____________________________________
 14. All prophets were sent to the world by ___________________________________
 15. The prophet of Allah who constructed an ark was _____________________________________
  Match the following
 16. Haji                        fasting
 17. Zakat                     pilgrimage
 18. Saum                     prayer
 19. Shahada                alms 
 20. Salat                     declaration/ Creed
  (20 marks)

MARKING SCHEME

SOCIAL STUDIES

 1. culture
 2. deputy head teacher
  senior teacher
  other teachers
 3.  
  1. Southern Sudan
  2. Southern Ethiopia
  3. Congo forest
 4. Farming
 5. minerals, animals. land, water, vegetation
 6.  
  1. areas with very many peope living together
  2. areas with few people living together
 7. Climate
 8.  
  1. picture of mountain
  2. picture of an island
  3. picture of river
 9.  
  SST Ans9 G5 ET3 2022
 10.  
  1. Tanzania 
  2. Ethiopia
  3. Somalia
  4. Uganda
 11.  
  1. man-made
  2. natural
  3. man-made
  4. natural
 12. mark according to your county

C.R.E

 1.  
  1. Jesus was baptised
  2. Heaven opened
  3. Holy spirit came down in form of a dove.
  4. A voice was heard from heaven saying "This is my dear with whom I am pleased"
 2. 4,000
 3. Jethro
 4. Pharaoh's daughter
 5. Daniel, faithfully, courageous, honest, diligently
 6.  
  1. Ham
  2. Shem
  3. Japheth
 7.  
  1. false
  2. true
  3. false
  4. true

 I.R.E

 1. maun
 2. tawakkul
 3. temple
 4. day of judgement
 5. the all-knowing
 6. raqid, atid
 7. angels
 8. twenty five/25
 9. Muhammad
 10. Asr
 11. Halima
 12. honest truthful, trustworthy etc
 13. zakat
 14. Allah/God
 15. Nuh(A.S)
 16. Haji - pilgrimage
 17. Zakat - Alms
 18. Saum - fasting
 19. Shahada - Declaration
 20. Salat - Prayer
07
February

Answer all questions in the space provided

 1. Name three characteristics of living things (3mks)
  1.  ______________________________________________ 
  2. _______________________________________________
  3. _______________________________________________
 2. Making clean air dirty is referred to as ___________________________ (1mk)
 3. Write down three parts of a skeleton.  (3mks)
  1. __________________________________
  2. ___________________________________
  3. ___________________________________
 4. Identify parts of the body that we wear the following protective equipment
  1.  
   ST Q4a G5 ET3 2022
   _______________________
  2.  
   ST Q4b G5 ET3 2022
   _________________________
  3.  
   ST Q4c G5 ET3 2022
   __________________________
 5. Name three examples of non-flowering plants.(3mks)
  1.  ______________________________
  2. _______________________________
  3. _______________________________
 6. Fish breathes through  _________________________________________(1mk)
 7. Match the animal with its characteristics (3mks)
  1. Turkey                     Gives birth to their youngones
  2. Rabbit                     Cold blooded
  3. Lizard                      Covered by feathers
 8. Write down two useful fungi   (2mks)
  1. ________________________________
  2. ________________________________
 9. We breathe in air called __________________ and breathe out air called _________________________ (2mks)
 10. The external parasite that causes scabies is called ________________________________(1mk)
 11. Name two symptoms of jiggers infestation.  (2mks)
  1. ________________________________
  2. ________________________________
 12. Identify the following internal parasite _______________________________ (1mk)
  ST Q12 G5 ET3 2022
 13. Name any three ways to protect ourselves from internal parasites (3mks)
  1. _________________________________________
  2. _________________________________________
  3. _________________________________________
 14. What is word processor? (2mks) ____________________________________________________
 15. Name three parts of a computer (3mks)
  1. __________________________________________
  2. __________________________________________
  3. __________________________________________
 16. From the list below, underline the waste that can decompose (3mks) 
  1. E-waste
  2. Animal waste
  3. Fruit peelings
  4. Scrap metal
  5. Wood remains
  6. Plastic cups
  7. Old clothes
 17. The process of making something old appear new again is called _____________________________ (1mk)
 18. Give two examples of word processor software (2mks)
  1. ___________________________________
  2. ____________________________________
 19. Name the tooth below (1mk)
  ST Q19 G5 ET3 2022
 20. List three parts of the digestive system    (3mks)
  1.  _______________________________________
  2. ________________________________________
  3. ________________________________________
 21. Mary suffered from a waterborne disease and had the following signs and symptoms
  1. Headache
  2. Vomiting
  3. Violent watery diarrhoea
   Which disease was Mary likely to be suffering from __________________________________ (1mk)
 22. Name the function of hair in the nose __________________________________________ (1mk)
 23. Name two diseases that affect the breathing system (2mks)
  1. __________________________________________________
  2. __________________________________________________
 24. Identify the following external parasite ( 1mk)
  ST Q24 G5 ET3 2022
  ____________________________________
 25. Name any two things you need when washing hands (1mk)
  1. _________________________________________
  2. _________________________________________

MARKING SCHEME

 1.  
  1. Living things grow
  2. They reproduce
  3. They fed
  4. They die
 2. Air pollution
 3.  
  1. Skull
  2. rib cage
  3. spine
  4. limbs
  5. bones
 4.  
  1. hands
  2. feet
  3. nose and mouth
 5.  
  1. algae
  2. moss
  3. fern
 6. gills
 7.  
  1. Turkey - have feathers
  2. Rabbit - give birth
  3. Lizard - cold blooded
 8.  
  1. Yeast
  2. Mushroom
  3. Penicillium
 9. oxygen, carbon dioxide
 10. mite
 11.  
  1. Itching
  2. pain on feet
  3. deformed toes and feet
 12. Tapeworm
 13.  
  1. washing fruits and vegetables
  2. washing hands after going to toilet
  3. Eating well cooked food.
 14. Word processor is software used to compose, format, edit and print documents.
 15.  
  1. Monitor
  2. mouse
  3. CPU
  4. keyboard
 16. Animal waste, fruit peelings, wood remains
 17. recycling
 18.  
  1. microsoft word
  2. Open office 
  3. Word pad
 19. Premolar
 20.  
  1. Mouth
  2. food pipe
  3. stomach
  4. large and small intesties
  5. rectum
  6. anus
 21. Cholera
 22. To trap dust
 23.  
  1. Cold
  2. Asthma
  3. TB
  4. coughs
  5. Covid-19
  6. pneumonia
 24. Jigger
 25.  
  1. Soap
  2. warm water
  3. sanitizer
  4. towel.
07
February

MASWALI

 1.  KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA (Alama 5)
  1. Tunga sentensi ukitumia vitanzandimi vifuatavyo.(alama 2) 
   1. Kasa _______________________________________________________________
   2. Kaza _______________________________________________________________
   3. Saa ________________________________________________________________
   4. Zaa _________________________________________________________________
  2. Tegua kitendawili kifuatacho (alama 1)
   Bak bandika bak bandua ________________________________________________________
  3. Kamilisha methali zifuatazo (alama 2)
   1. Mtaka cha mvunguni ______________________________________________
   2. Chanda chema __________________________________________________
 2. UFAHAMU (Alama 10)
  Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali.

  Mlolongo wa magari matano ulikuwa ukipita kwa utaratibu ambapo kando ya barabara, watu waliyatazama magari hayo kwa makini mno kutokana na jinsi yalivyopambwa kwa maua kochokocho.

  Miongoni mwa wale waliojipanga barabarani kuyashuhudia hayo, alikuwa kijana Abdala. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi alasiri. Gari la kwanza ambalo lilikuwa limepambwa zaidi, liliwabeba bwana na bi arusi.
  1. Ni magari mangapi yaliyotajwa katika kifungu hiki? _____________________________________(alama 1)
  2. Watu walitazama magari wakiwa wapi?____________________________________________ (alama 1) 
  3. Ni nini kilichovutia macho ya watazamaji? ___________________________________________(alama 1)
  4. Taja mhusika mmoja kati ya walioshuhudia magari hayo __________________________________________(alama 1) 
  5. Eleza maana ya neno alasiri ____________________________________________ (alama 1)
  6. Tukio hili lilifanyika siku gani?__________________________________________________(alama 1)
  7. Gari la kwanza lilibeba akina nani? _______________________________________(alama 1)
  8. Eleza aina ya nomino zifuatazo kama zilivyotumika katika kifungu hiki     (alama 3)
   1. Mlolongo wa magari
   2. Jumamosi
   3. Gari
 3. SARUFI (Alama 20).
  Jibu kulingana na maagizo
  1. Andika wingi wa sentensi hizi. (alama 2)
   1. Mji ulio karibu na kwetu ni huu
    _____________________________________________________________
   2. Duka langu lina bidhaa nyingi
    _____________________________________________________________
  2. Majira ya baridi kali huitwaje? __________________________________________________(alama 1)
  3. Jibu la lala salama ni ___________________________________________(alama 1)
  4. Taja mapambo mawili yanayovaliwa kichwani (alama 2)
   1.  ___________________________________________________
   2.  ___________________________________________________
  5. Tambua nomino za makundi katika sentensi zifuatazo (alama 2) 
   1. Dobi aliosha tita la nguo chafu ______________________________________ 
   2. Genge la wezi lilivamia mzee Busara ___________________________________________
  6. Neno 'meza' liko katika ngeli gani? ________________________________________ (alama 1)
  7. Tumia viambishi sahihi (alama 3)
   1. Waraka huo _____________ likuwa mrefu
   2. Ukurasa wa kitabu ________________ na picha.
   3. Unywele _________________ mekatwa.
  8. Taja visawe vya maneno yafuatayo. (alama 3)
   1. barabara  _________________________________
   2. hongo _______________________________________
   3. mgonjwa _____________________________________
  9. Nyambua vitenzi hivi katika kauli ya kutendewa na kutendeka   (alama 5)
    Kitenzi   Kutendewa   Kutendeka 
    (i) Jenga 
    (ii) Tega
    (ii) Imba
    (iv) Shika 
    (v) Ita
      
 4. Kuandika
  Andika insha ya kusisismua kuhusu kichwa kifuatacho ( Alama 10)

                                                                                    SOMO NILIPENDALO  

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

        

MARKING SCHEME

 1.  
  1. Kusikiliza na kuzungumza
   Sahihisha kulingana na majibu ya mwanafunzi
  2. nyayo
  3.  
   1. sharti ainame
   2. huvikwa pete
 2. Ufahamu
  1. matano
  2. kando ya barabara
  3. jinsi yalivyopambwa kwa maua kochokocho
  4. Abdala
  5. wakati kati ya saa tisa mchana na jua linapotua.
  6. Jumamosi
  7. Bi an Bwana arusi
  8.  
   1. nomino ya makundi
   2. nomino ya kipekee
   3. nomino ya kawaida
 3.  Sarufi
  1.  
   1. miji iliyo karibu na kwetu ni hii
   2. maduka yetu yana bidhaa nyingi
  2. kipupwe
  3. pia nawe
  4.  
   1. Taji
   2. Shela
  5.  
   1. Tita la nguo
   2. Genge la wezi
  6. I - Zi
  7.  
   1. u
   2. u
  8.  
   1. baraste
   2. kadhongo
   3. mwele
  9.  
    Kitenzi   Kutendewa   Kutendeka 
    (i) Jenga 
    (ii) Tega
    (ii) Imba
    (iv) Shika 
    (v) Ita
    jengewa
    tegewa
    imbiwa
    shikiwa
    itiwa

    jengeka
    tegeka
    imbika
    shikika
    itika

 4. Kuandika
07
February

QUESTIONS

TASK I. Listening and speaking (5marks)

My name is teacher ____________________ and I want us to talk about learning through technology.

 1. Name two digital devices that you use when learning in your school. (2mks)
  (learner responds)
 2. Tell me two importance of the digital devices (2mks)
  (learner responds)
 3. Make a sentence using the word "Google" (1mk)
  (learner responds)

TASK II. Reading Aloud

Read the story below aloud as the teacher listens.

It is hard to imagine how things were like before there was money. But there was such a time. Those days people exchanged goods using the barter trade system. The word barter means to exchange. People used the barter system to exchange things instead of buying and selling them. A person exchanged his/her good with what he/she needed.

TASK III. Grammar (20 marks) 

 1. Complete the following proverbs. (4 marks)
  1. Hard work  _____________________________
  2. The early bird   ______________________________
  3. Prevention is better than  ___________________________
  4. Unity is ______________________
 2. Complete the question tags (5mks) 
  1. She is not reading,________________________?
  2.  It is raining, ____________________________?
  3. We are not writing, _________________________________?
  4. I am not sleeping, ___________________________________?
  5. They are sweeping. ______________________________________?
 3. Use 'shall' or 'will' to complete the sentences. (3 marks)
  1. ________________________________    we visit our mother next week?
  2. It ______________________________  help you today.
  3. He _________________________ get angry when he sees the dirty compound.
 4. Complete the sentences with the words from the bracket. (4 marks)
  1. Pick that _______________________ and ______________________ (leave, leaf)
  2. There were _________________________ sights to ______________________  (few, view)
 5. Use the appropriate pronouns to complete the sentences . (2 marks)
  1. This bag is ___________________________. It belongs to him.
  2. Jane bought a car. It belongs to _____________________________________.
 6. Complete the sentences using the appropriate collective nouns.   (2 marks)
  1. The police arrested a ________________________ of thieves.
  2. Daudi was looking after a  ____________________________ of cattle.

TASK IV. Reading comprehension,

Read the story and use it to answer the questions that follow. (5mks)

It was the dry season. Hyena had walked for days looking for food because he was hungry but he had not been lucky. He was about to give up but he remembered Lion kept his food in his cave. The Hyena went and hid behind the bushes and waited for Lion to leave the cave. Lion always leaves his cave once a day to get some exercises.

Once the Lion left the cave, Hyena crept in and ate the little food that was remaining. He took time to nibble on the bones and lost track of time. Suddenly the lion appeared and found Hyena in his cave. When hyena saw the Lion he was scared. Lion beat the Hyena mercilessly but he screamed for forgiveness.

 1. Name the animals mentioned in the story (1mk)     (1mk)
  __________________________
  __________________________
 2. Where did the Lion keep his food? ___________________________________ ( 1mk) 
 3. Why had the Hyena walked for days ? (1mk)  ______________________________________
 4. Why did the Lion always leave his cave? ____________________________________________ (1mk)
 5. What did the lion do to the Hyena when he found him in his save?  (1mk)
  __________________________________________________

TASK V: WRITING
Write a narrative composition about the wedding ceremony you attended

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

 1. Listening and speaking
  1. mobile phone, desktop computer, projector, lap tops, television and any other device named
  2.  
   • helps in learning
   • helps ini playing games
   • helps in communication
   • helps in taking photographs and pictures and any other relevant answers
  3. Award any correct answer
 2. Reading aloud
  59 words
  Check pronunciation of words and puntuation of sentences
 3. Grammar
  1.  
   1. pays
   2. catches the worm
   3. cure
   4. strength
  2.  
   1. is she? 
   2. isn't it?
   3. are we?
   4. am I?
   5. aren' they?
  3.  
   1. shall
   2. will
   3. will
  4.  
   1. leaf, leave
   2. few, view
  5.  
   1. his
   2. her
  6.  
   1. gang
   2. herd
 4. Reading Comprehension
  1. lion and hyena.
  2. in the cave.
  3. he was very hungry.
  4. to get some exercises.
  5. he beat the hyena mercilessly.
 5. Writing
  Check the following
  • paragraphing
  • hand writing
  • creativity
  • flow
  • spelling
  • vocabulary used among other relevant things.